Sint-Jans-Molenbeek

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van SINT-JANS-MOLENBEEK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Waterpasstraat 7.

 

A comparaître le MARDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant le JUGE DE PAIX de MOLENBEEK-SAINT-JEAN, siégeant au local ordinaire de ses audiences à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue du Niveau 7.

Tel. griffie: 02/411.57.90