Sint-Niklaas

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van SINT-NIKLAAS, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, RAC Gerechtsgebouw, eerste verdieping, zaal B, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 10.

 Rolzettingen versturen naar :

Vredegerecht Sint-Niklaas 1
Kazernestraat 4
9100 Sint-Niklaas

Tel. griffie: 03/760.94.32