Sint-Niklaas
burgerlijke zaken

Geen zittingen van 27/12/2021 tot en met 31/12/2021.

Elke tweede vrijdag van de maand

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER van de POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, afdeling SINT-NIKLAAS, (civiele verkeerszaken), zetelende in de gewone gehoorzaal, RAC Gerechtsgebouw, eerste verdieping, zaal A, te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 10.

 

Tel. griffie: 03/760.94.25