TBKg kamer
kort geding

Geen zittingen op 27/5/2022

 

Om te verschijnen op DINSDAG/VRIJDAG *** aanstaande om 12:00 uur op de middag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, TBKg kamer, zetelende in kortgeding, zaal B, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 1.

 

 

Tel. griffie: 014/ 44 71 00