TF2 kamer
staat van personen, waaronder ook de vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk of van de wettelijke samenwoning wegens schijnhuwelijk of schijn-wettelijke samenwoning – akten burgerlijke stand – afstamming en adoptie meerderjarigen – weigering tot huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand en de weigering tot het opmaken van een verklaring van wettelijke samenwoning – hoger beroep vonnissen vrederechter behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank, met uitzondering van het hoger beroep vrederechter met toepassing van de wet van 26 juni 1990 [bescherming persoon geesteszieke]) (nationaliteitsvorderingen - art. 569, 1e lid, 22° Ger.W.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TF2 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal B, te 2300 Turnhout, Kasteelstraat 1.

 

 

De nationaliteitsvorderingen worden ingeleid op maandag om 11u30.