TF5 kamer
partijen zijn geen echtgenoten of ex-echtgenoten: ouderlijk gezag, verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en onderhoudsverplichtingen voor gemeenschappelijke minderjarige kinderen voor zover de ouders geen echtgenoten of ex-echtgenoten zijn – het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht voor zover de ouders geen echtgenoten of ex-echtgenoten zijn – voorlopige maatregelen tussen wettelijk samenwonenden – alle onderhoudsverplichtingen, met uitzondering van die waarvan de kamers TF3 en TF4 kennisnemen – vorderingen tussen wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen – het tijdelijk huisverbod in toepassing van de wet van 15 mei 2012 – zaken behorend tot de bevoegdheid van de familierechtbank waarvan de spoedeisendheid wordt aangevoerd, voor zover ze betrekking hebben op de gemeenschappelijke minderjarige kinderen van partijen die samenwonend of ex-samenwonend zijn – adoptie van minderjarige kinderen – betwistingen kinderbijslag krachtens art. 572bis 8°-14°-15° Ger.W.

Om te verschijnen op WOENSDAG/ VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TF5 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal G, te 2300 Turnhout, Kasteelstraat 1.