SOS gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders komen dagelijks in contact met (kans)armoede. Dat maakt van hen dan ook goede sociale barometers. Het is vanuit deze sociale rol dat SAM-TES in Brussel een SOS gerechtsdeurwaarder lanceerde die gratis advies verleent. Het project werd in 2015 verschillende maanden uitgetest in sociaal restaurant De Harmonie en bleek erg succesvol.  

Enkele gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs hebben zich de afgelopen jaren dan ook belangeloos ingezet om advies te gaan verlenen in verschillende hulporganisaties. Ze boden een luisterend oor voor al wie vragen had en zochten samen met hen naar oplossingen. 

Intussen willen meerdere hulporganisaties graag beroep doen op onze SOS gerechtsdeurwaarder. Om dit in goede banen te leiden doen we graag een oproep naar enthousiaste gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs om onze groep van SOS gerechtsdeurwaarders mee uit te breiden.

Concreet houdt dit in dat een team van twee gerechtsdeurwaarders, kandidaten en/of stagiairs zich 1 keer per maand naar een organisatie begeeft om advies te verlenen. Denk aan een sociaal restaurant, een CAW, een school… Heeft u interesse om u 1 keer per maand vrij te maken om advies te verlenen aan zij die het nodig hebben? Contacteer dan sylvie.vanmaele@sam-tes.be .