Turnhout 2

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van TURNHOUT 2, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.

 

 

Tel. griffie: 014/ 44 71 20