V 2e kamer
arbeidsovereenkomst bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke vierde donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55