V 7e kamer
collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.

Elke eerste maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55