V. 8 kamer
kortgeding of zoals in kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 11:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER, V.8 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zetelende (zoals) in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17