Vacature

Communication and social media expert

Organisatie
SAM-TES
Jobomschrijving

Ben jij een digital native met een passie voor sociale media? Kan jij vlot werken met tools zoals Mailchimp, Canva en InDesign?

Heb jij bovendien interesse in de juridische en politieke wereld en heb je affiniteit met het beroep van gerechtsdeurwaarder?

Dan zijn de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en haar kenniscentrum SAM-TES op zoek naar jou!

Enerzijds ben je verantwoordelijk voor een groot deel van de interne en externe communicatie:

 • het beheer van de sociale media (voornamelijk LinkedIn);
 • de opmaak van maandelijkse nieuwsbrieven;
 • het schrijven van persberichten;
 • het updaten van de website;
 • het uitwerken van promomateriaal zoals flyers, video’s, ...
 • het uitwerken van de eigen podcast;

Anderzijds zal je ook je steentje bijdragen aan het deel permanente vorming:

 • het zoeken naar geschikte locaties en het organiseren van opleidingen;
 • het opstellen van de opleidingskalender;
 • het beheren van de inschrijvingsmodule alsook het elektronische platform;
 • het verzorgen van gerichte mailings;

Je wordt hierin bijgestaan door een jong en enthousiast communicatieteam.

 

Vous êtes un(e) natif/ve du numérique et vous êtes passionné(e) par les médias sociaux ? Vous utilisez fluidement des outils tels que Mailchimp, Canva et InDesign ?

Vous êtes également intéressé(e) par le monde juridique et politique et vous avez une affinité avec la profession d'huissier de justice ?

Alors la Chambre nationale des huissiers de justice et son centre d’expertise SAM-TES a besoin de vous !

D'une part, vous êtes responsable d’une grande partie de la communication interne et externe :

 • la gestion des médias sociaux (principalement LinkedIn) ;
 • la mise en page des newsletters mensuelles ;
 • la rédaction de communiqués de presse ;
 • la mise à jour du site web ;
 • l'élaboration de matériel promotionnel tel que des dépliants, des vidéos, etc.
 • le développement de notre podcast ;
 • ...

D'autre part, vous contribuerez également au volet « formation permanente » :

 • la recherche de lieux appropriés et l’organisation formations ;
 • l’élaboration du calendrier de formations ;
 • la gestion d’un module d'inscription et d’une plateforme électronique ;
 • la rédaction de mailings ciblés ;
 • ...

Vous serez épaulé dans ces tâches par une équipe de communication jeune et enthousiaste.

 

Wij vragen
 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in communicatie of marketing.
 • Idealiter heb je reeds ervaring in een gelijkaardige communicatiefunctie, maar we hechten meer belang aan enthousiasme dan ervaring.
 • Je bent vlot tweetalig (NL/FR) en je kan je ook goed uitdrukken in het Engels.
 • Je hebt een vlotte pen en kan je uitstekend uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt affiniteit met de juridische en politieke wereld.
 • Je kent de basics van grafische programma’s zoals InDesign, … Een basis SEO- en SEA-kennis is zeker ook een troef, maar geen must.
 • Je beschikt over de analytische kennis om campagnes te evalueren en bij te sturen waar nodig.
 • Je kan onafhankelijk en zelfstandig werken.
 • Je bent creatief.
 • Vous êtes titulaire d'un master, de préférence en communication ou en marketing.
 • Vous devriez idéalement déjà avoir une expérience dans une fonction de communication similaire, mais nous attachons davantage d'importance à l'enthousiasme qu'à l'expérience.
 • Vous êtes parfaitement bilingue (NL/FR) et vous vous exprimez également convenablement en anglais.
 • Vous avez la plume facile et vous vous exprimer correctement tant à l'oral qu'à l'écrit.
 • Vous avez des affinités avec le monde juridique et politique.
 • Vous connaissez les bases de logiciels graphiques tels que InDesign, etc. Des connaissances basiques en matière de SEO et de SEA constituent un atout, mais ne sont pas indispensables.
 • Vous disposez de connaissances analytiques nécessaires afin d’évaluer les campagnes et les adapter si nécessaire.
 • Vous parvenez à travailler de manière indépendante et autonome.
 • Vous êtes créatif/ve.
Wij bieden
 • Een boeiende en gevarieerde voltijdse job binnen een dynamisch team.
 • Je krijgt de kans om deel uit te maken van een communicatieteam dat de spreekbuis vormt voor alle gerechtsdeurwaarders van België.
 • Een mooi loonpakket inclusief extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tussenkomst in woon-werkverkeer, ...
 • Een evenwichtige work-life balance met ruimte voor telewerk.
 • Opleidingsmogelijkheden om jouw persoonlijke en professionele groei te garanderen.
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Un emploi à temps plein passionnant et varié au sein d'une équipe dynamique.
 • Vous aurez l'occasion de faire partie d'une équipe de communication qui constitue le porte-parole de l’ensemble des huissiers de justice en Belgique.
 • Un package salarial attractif comprenant des avantages extralégaux tels que des chèques-repas, une assurance hospitalisation, une contribution aux déplacements domicile-travail, etc.
 • Un équilibre entre la vie professionnelle et privée, intégrant le télétravail.
 • Des possibilités de formation en vue d’assurer votre développement personnel et professionnel.
 • Un contrat à durée indéterminée.
 • Entrée en service immédiate.
Interesse?

Stuur dan zo snel mogelijk je cv + motivatiebrief naar hr@nkgb-cnhb.be 

 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation dès que possible à l’adresse hr@nkgb-cnhb.be.