Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn louter informatief, zonder aanspraak te willen maken op volledigheid. In geen geval is het JURIDISCH MAATSCHAPPELIJK KENNISCENTRUM VOOR GERECHTSDEURWAARDERS VZW (afgekort SAM-TES) tot enige aansprakelijkheid gehouden in geval van bijvoorbeeld, onjuistheden, materiële vergissingen of schrijffouten.

Terug naar overzicht
Vredegerecht
Politierechtbank
Rechtbank van Eerste Aanleg
Familierechtbank
Ondernemingsrechtbank
Arbeidsrechtbank
Terug naar overzicht

Vredegerecht

Aarschot

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van AARSCHOT, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Cantorij te 3200 Aarschot, Statiestraat 3

 

Tel. griffie: 016/55.01.41

Diest

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VREDERECHTER van DIEST, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht te 3290 Diest, Koning Albertstraat 12.

 

Tel. griffie: 013/31.16.26

Leuven: eerste kanton

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LEUVEN I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Villerscollege te 3000 Leuven, Vaartstraat 24 (1e verdieping).

 

Tel. griffie: 016/21.48.26

Leuven: tweede kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LEUVEN II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Villerscollege te 3000 Leuven, Vaartstraat 24 (2e verdieping).

 

Tel. griffie: 016/21.48.52

Leuven: derde kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LEUVEN III, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Villerscollege te 3000 Leuven, Vaartstraat 24.

 

Tel. griffie: 016.21.48.01

Tienen

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van TIENEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Rijksadministratief Centrum te 3300 Tienen, Goossensvest 15.

 

Tel. griffie: 016/81.40.58

Zoutleeuw

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ZOUTLEEUW, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, in het stadhuis te 3440 Zoutleeuw, Aen den Hoorn 1

 

Tel. griffie: 011.58.69.90

Beschikkingen

Politierechtbank

Vijfde kamer
burgerlijke zaken

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIJFDE KAMER (5) van de POLITIERECHTBANK LEUVEN, zetelende in burgerlijke zaken, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

Strafzaken

Altijd telefonisch de griffie contacteren.

Verzet in strafzaken: 016 21 43 39
Rechtstreekse dagvaarding: 016 21 42 91

Beschikkingen

Rechtbank van Eerste Aanleg

B1 kamer
inleidingen

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor KAMER B1 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Burgerlijke Rechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal op de tweede verdieping van het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.58

B2 kamer
Kortgeding en zoals in kortgeding

Om te verschijnen op DONDERDAG * aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor KAMER B2 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Burgerlijke Rechtbank, zetelend (zoals) in kort geding in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

Tel. griffie: 016/21.40.58

B3 kamer
Hoger beroep tegen vonnissen van de Vrederechter

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag voor KAMER B3 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Burgerlijke Rechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

Tel. griffie: 016/21.40.58

B4 Kamer
hogere beroepen tegen de vonnissen van de politierechtbank

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor KAMER B4 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Burgerlijke Rechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

 of

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor KAMER B4 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Burgerlijke Rechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

 

Tel griffie: 016/21.40.58

 

B5 Kamer
fiscale geschillen

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor KAMER B5 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN LEUVEN, Sectie Burgerlijke Rechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5. 

Tel griffie: 016/21.40.58

B6 kamer
Beslagrechter

Steeds naar de griffie bellen om het exacte uur van inleiding te kennen!

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor KAMER B6 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Burgerlijke Rechtbank, waar zetelt de Beslagrechter, zetelend zoals in kort geding in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.58

Familierechtbank

F1 Kamer
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring huwelijk zonder kinderen, met minderjarige kinderen, met meerderjarige kinderen.

Niet op de vijfde maandag van de maand

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de KAMER F1 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Familie- en Jeugdrechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

Tel. griffie: 016/21.40.69

F3 kamer
Hoger beroep tegen vonnis van de Vrederechter

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de KAMER F3 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Familie- en Jeugdrechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.69

F4 Kamer
Alle zaken die tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoren maar waarvoor geen familiedossier wordt aangelegd

Enkel de 1e en 3e vrijdag van de maand

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de KAMER F4 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, FAMILIERECHTBANK, Sectie Familie- en Jeugdrechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het Gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.69

F5 Kamer
alle vorderingen inzake vereffening en verdeling, erfopvolging, schenkingen en testamenten

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de KAMER F5 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Familie- en Jeugdrechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het Gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.69

F7 Kamer
Afstamming, tijdelijk huisverbod en vorderingen die niet tot F1, F2, F3, F4 of F5

Niet op de vijfde dinsdag van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de F7 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, FAMILIERECHTBANK, Sectie Familie- en Jeugdrechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.69

F8 - 9 - 10 kamer
alles wat niet onder F1-5 valt

Niet in de vijfde week van de maand.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de F8 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Familie- en Jeugdrechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de F9 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Familie- en Jeugdrechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de F10 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Familie- en Jeugdrechtbank, zetelend in de gewone zittingszaal in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

Tel. griffie: 016/21.40.69

Ondernemingsrechtbank

1e kamer
algemeen

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de EERSTE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 8, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.44 of 016/21.46.42

6e kamer
faillissement en WCO

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de ZESDE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.44 of 016/21.46.42

Kortgeding en zoals in kortgeding-marktpraktijken

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK LEUVEN, zetelende (zoals) in kortgeding, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.44 of 016/21.46.42

Beschikkingen

Arbeidsrechtbank

1e kamer A
Geschillen met arbeiders: zaken in art. 578 Ger. W. uitgezonderd art. 578 12° b en 14°Ger.W. & zaken in art. 582 3°, 4°, 5°, 6° mbt individuele arbeidsrelaties en 8° Ger. W. + bijz. ontslagregeling W. 19 maart 1991 + geschillen van conventioneel brugpensioen

Elke derde VRIJDAG van de maand: altijd bellen naar de griffie.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER A van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

1e kamer B
Geschillen met bediendes: zaken in art. 578 Ger. W. uitgezonderd art. 578 12° b en 14°Ger.W. & zaken in art. 582 3°, 4°, 5°, 6° mbt individuele arbeidsrelaties en 8° Ger. W. + bijz. ontslagregeling W. 19 maart 1991 + geschillen van conventioneel brugpensioen

Elke eerste, tweede, derde en vierde donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER B van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

2e kamer
andere zaken

Elke eerste, tweede, derde en vierde maandag en elke eerste en vierde dinsdag van de maand: altijd bellen naar de griffie.

Om te verschijnen op MAANDAG/DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

2e kamer
Bijdragen inzake soc.zekerheid: zaken genoemd in art. 580 Ger. W.

Elke vierde maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

3e kamer
Geschillen ivm soc, zekerheid en bijdragen zelfstandigen: zaken in art.578 12° b Ger.W, art. 581 Ger.w, art. 583 1ste lid Ger.W., sociaal statuut kunstenaars

Elke eerste vrijdag van de maand.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

4e kamer
Elke eerste vrijdag van de maand. Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5. Tel. griffie: 016/21.46.7

Elke tweede en derde dinsdag van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

5e kamer
Geschillen ivm personen met een handicap en sociale reclassering van de mindervaliden: zaken in art. 582 1° en 2° Ger.W

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIJFDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

6e kamer
CSR: zaken in art. 578 14° Ger. W. & geschillen bedoeld in art. 52 § 3 KB 14.07.1994 tot coördinatie W. 9.08.1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verpl. Verzekering voor geneesk. verzorging en uitkering

Elke eerste, tweede, derde en vierde woensdag van de maand.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

Kortgeding/voorzitter
(spoedeisende zaken en zaken in art. 587 bis, ter en quater Ger.W

Steeds bellen naar griffie: 016/21.46.70