Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn louter informatief, zonder aanspraak te willen maken op volledigheid. In geen geval is het JURIDISCH MAATSCHAPPELIJK KENNISCENTRUM VOOR GERECHTSDEURWAARDERS VZW (afgekort SAM-TES) tot enige aansprakelijkheid gehouden in geval van bijvoorbeeld, onjuistheden, materiële vergissingen of schrijffouten.

Terug naar overzicht
Vredegerecht
Politierechtbank
Rechtbank van Eerste Aanleg Arlon
Rechtbank van Eerste Aanleg Marche-en-Famenne
Rechtbank van Eerste Aanleg Neufchâteau
Familierechtbank Arlon
Familierechtbank Marche-en-Famenne
Familierechtbank Neufchâteau
Ondernemingsrechtbank Arlon
Ondernemingsrechtbank Marche-en-Famenne
Arbeidsrechtbank
Terug naar overzicht

Vredegerecht

Arlon

elke 1e, 2e, 3e en 4e woensdag van de maand

A comparaître le MERCREDI*** prochain à 09 HEURES  du matin, à l'audience publique tenue par la Justice de paix du canton d'ARLON,  siégeant au local ordinaire de ses audiences, au  Palais de Justice d'Arlon, Place Schalbert,  Bâtiment A, 1er étage, à 6700 Arlon.

Marche-en-Famenne

A comparaître le MARDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant le JUGE DE PAIX de MARCHE-EN-FAMENNE, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 7. (pas d'audience le 2ième mardi du mois !)

 

Tel. griffie: 084/31.08.70

Neufchâteau

Elke eerste en derde donderdag van de maand.

A comparaître le JEUDI *** prochain à 9:30 h du matin, devant le JUGE DE PAIX de NEUFCHATEAU, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6840 Neufchâteau, Place Charles Bergh, n° 7, salle B - 1er étage

Virton

Elke eerste en derde maandag van de maand.
A comparaître le LUNDI *** à 14:00 h de l’après-midi, devant le JUGE DE PAIX de VIRTON, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6760 Virton, Avenue Bouvier, 27.

Politierechtbank

Arlon
burgerlijke zaken

Elke eerste donderdag van de maand.

 A comparaître le  JEUDI *** prochain à 14:00 h de l’après-midi, devant la CHAMBRE CIVILE du TRIBUNAL DE POLICE de LUXEMBOURG, division ARLON, siégeant au local ordinaire de ses audiences, Palais de Justice, Bâtiment A, 1er étage, à 6700 Arlon, Place Schalbert, 1.

Marche-en-Famenne
burgerlijke zaken

Elke tweede woensdag van de maand.

 

A comparaître le  MERCREDI *** prochain à 9:15 h du matin, devant la CHAMBRE CIVILE du TRIBUNAL DE POLICE de LUXEMBOURG, division MARCHE-EN-FAMENNE, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6900 Marche-en-Famenne, Rue Victor Libert, 7.

Tél. greffe: 084/31.08.85.

Neufchâteau
burgerlijke zaken

Elke tweede donderdag van de maand.

A comparaître le  JEUDI *** prochain à 14:00 h de l’après-midi, devant la CHAMBRE CIVILE du TRIBUNAL DE POLICE de LUXEMBOURG, division NEUFCHÂTEAU, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6840 Neufchâteau, Place Charles Bergh, 7.

Rechtbank van Eerste Aanleg Arlon

8e kamer
inleidingen

Elke eerste, tweede en vierde woensdag van de maand of elke tweede (beroepen) en vierde dinsdag van de maand. 

 

A comparaître le MERCREDI/MARDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant la  HUITIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division ARLON, siégeant au local ordinaire de ses audiences, Palais de Justice Bâtiment B, à 6700 Arlon, Place Schalbert.

14e kamer
correctioneel, 1 rechter
  • 1e, 2e en 3e maandag om 9u en elke derde maandag om 14u (burgerlijk beroep tegen politiezaken) 
  • Elke 3e donderdag om 9u (versnelde procedures)
  • De 1e, 2e (gereserveerd voor zedendossiers) en 4e  woensdag om 9u

A comparaître le LUNDI/MERCREDI/JEUDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant la  QUATORZIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division ARLON, siègeant en matière correctionnelle, siégeant au local ordinaire de ses audiences, Palais de Justice Bâtiment B, à 6700 Arlon, Place Schalbert.

15e kamer
correctioneel, 3 rechters

Elke derde woensdag van de maand.

A comparaître le MERCREDI*** prochain à 9:00 h du matin, devant la  QUINZIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division ARLON, siégeant en matière correctionnelle, siégeant au local ordinaire de ses audiences, Palais de Justice Bâtiment B, à 6700 Arlon, Place Schalbert.

Kortgeding

Elke eerste en derde vrijdag van de maand

 

A comparaître le VENDREDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant le PRESIDENT du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division ARLON, dixième chambre, siégeant en référé, Palais de Justice Bâtiment B, à 6700 Arlon, Place Schalbert. 

Beschikkingen

Rechtbank van Eerste Aanleg Marche-en-Famenne

8e kamer
inleidingen

Elke tweede en vierde maandag van de maand.

A comparaître le LUNDI *** prochain à 14:00 h de l’après-midi, devant la  HUITIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division Marche-en-Famenne, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

Elke tweede en vierde donderdag van de maand.

A comparaître le JEUDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant la  HUITIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division Marche-en-Famenne, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 

Tel. griffie: 084/31.07.00

8e kamer
hoger beroep tegen vonnis van Vrederechter dat niet onder de Familierechtbank valt

Elke derde donderdag van de maand.

A comparaître le JEUDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant la  HUITIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division Marche-en-Famenne, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 

 

Tel. griffie : 084/31.07.00

9e kamer
disciplinaire zaken en burgerlijke zaken die niet onder de Familierechtbank vallen

A comparaître le JEUDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant la NEUVIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE du LUXEMBOURG, division MARCHE-EN-FAMENNE, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 

Tel. griffie: 084/31.07.00

10e kamer

A comparaître le LUNDI/MERCREDI *** prochain à 11:30 h du matin, devant la DIXIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE du LUXEMBOURG, division MARCHE-EN-FAMENNE, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 

Tel. griffie: 084/31.07.00

11e kamer
beslagrechter

2ème et 4ème mardis

A comparaître le MARDI *** prochain à 9:00 du matin, devant le JUGE DES SAISIES du TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE du LUXEMBOURG, division MARCHE-EN-FAMENNE, siégeant au local ordinaire de ses audiences, 11ème chambre des saisies, Palais de Justice, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 

Tel. griffie: 084/31.07.00

12e kamer
fiscaal

Les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois

A comparaître le MERCREDI *** prochain à 9:00 du matin, devant la DOUZIEME CHAMBRE FISCALE du TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE du LUXEMBOURG, division MARCHE-EN-FAMENNE, siégeant au local ordinaire de ses audiences, Palais de Justice, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 Tel. griffie: 084/31.07.00

14e-15de kamer
correctioneel

Altijd eerst naar de griffie bellen: 084/47.02.00

Beschikkingen

Rechtbank van Eerste Aanleg Neufchâteau

8e burgerlijke kamer

1e, 2e en 4e vrijdag van de maand

 A comparaître le VENDREDI *** prochain à 9h00 du matin, devant la HUITIEME CHAMBRE CIVILE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division NEUFCHATEAU, siégeant au local ordinaire de ses audiences, Palais de Justice, bâtiment A, à 6840 Neufchâteau, Place Charles Bergh, 1. (ancien Palais de Justice)

Kortgeding
8e kamer

Liefst op de tweede en vierde woensdag van de maand

A comparaître le MERCREDI*** prochain à 9:00 h du matin, devant le PRESIDENT du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division NEUFCHATEAU, huitième chambre, siégeant en référé, Palais de Justice, Bâtiment A, à 6840 Neufchâteau, Place Charles Bergh 1.

Beslagrechter

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand.

A comparaître le MARDI *** prochain à 14h00 de l’après-midi, devant le JUGE DES SAISIES du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division NEUFCHATEAU, siégeant au local ordinaire de ses audiences, 11ème chambre des saisies, Palais de Justice, bâtiment A, à 6840 Neufchâteau, Place Charles Bergh, 1.(ancien Palais de Justice)

Beschikkingen

Familierechtbank Arlon

1e kamer
echtscheiding, zoals in kortgeding

A comparaître le JEUDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant la PREMIERE CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division ARLON, TRIBUNAL DE LA FAMILLE, chambre de la famille, siégeant au local ordinaire de ses audiences, salle A1, Palais de Justice, Bâtiment A, à 6700 Arlon, Place Schalbert.

2e kamer
(alleen echtscheiding) (staat van personen

Elke derde vrijdag van de maand

A comparaître le VENDREDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant la DEUXIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division ARLON, TRIBUNAL DE LA FAMILLE, chambre de la famille, siégeant au local ordinaire de ses audiences, salle A1, Palais de Justice, Bâtiment A, à 6700 Arlon, Place Schalbert.

3e kamer
(vermogensrechtelijke aangelegenheden: uit onverdeeldheidtreding, liquidatie patrimonium, aanpassing hoederecht, aanpassing alimentatiegelden,…

Elke eerste dinsdag van de maand

A comparaître le MARDI *** prochain à 10:00 h du matin, devant la TROISIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division ARLON, TRIBUNAL DE LA FAMILLE, chambre de la famille, siégeant au local ordinaire de ses audiences, salle 2, Palais de Justice Bâtiment B, à 6700 Arlon, Place Schalbert.

Beschikkingen

Familierechtbank Marche-en-Famenne

1e kamer
art. 1253ter en 572bis 11 Ger.W.) (beroepen Vredegerecht art. 572bis, 3°, 4° en 7°

Elke eerste en derde maandag van de maand

A comparaître le LUNDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant la PREMIERE CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division MARCHE-EN-FAMENNE, TRIBUNAL DE LA FAMILLE, chambre de la famille, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 

Tel. griffie: 084/31.07.37

2e kamer
Raadkamer, art. 572bis, 1 t.e.m. 8 en 11 t.e.m. 15 Ger.W.

A comparaître le JEUDI *** prochain à 14:00 de l’après-midi, devant la DEUXIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division MARCHE-EN-FAMENNE, TRIBUNAL DE LA FAMILLE, chambre de la famille, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 

Tel. griffie: 084/31.07.37

3e kamer
art. 572bis 9 en 10 Ger.W. en uit onverdeeldheidtreding

A comparaître MARDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant la TROISIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division MARCHE-EN-FAMENNE, TRIBUNAL DE LA FAMILLE, chambre de la famille, siégeant au local ordinaire de ses audiences à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 

Tel. griffie: 084/31.07.37

6e kamer
wet van 08/04/1965 en bescherming en hulp aan minderjarigen

Les 2ème et 4ème mardi des mois pairs et le 3ème mardi des mois impairs

A comparaître MARDI *** à 9:00 h du matin, devant la SIXIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division MARCHE-EN-FAMENNE, TRIBUNAL DE LA FAMILLE, chambre de la famille, siégeant au local ordinaire de ses audiences à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 

Tel. griffie: 084/31.07.37

Beschikkingen

Familierechtbank Neufchâteau

1e kamer

A comparaître le MARDI *** à 9:00 h du matin, devant la PREMIERE CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division NEUFCHÂTEAU, TRIBUNAL DE LA FAMILLE, chambre de la famille, siégeant au local ordinaire de ses audiences, grande salle d'audience au 1er étage, à 6840 Neufchâteau, Place Charles Bergh, 7.

2e kamer

Elke tweede woensdag van de maand

A comparaître le MERCREDI *** à 10:30 h du matin, devant la DEUXIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division NEUFCHÂTEAU, TRIBUNAL DE LA FAMILLE, chambre de la famille, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6840 Neufchâteau, Place Charles Bergh, 7.

3e kamer

Elke eerste woensdag van de maand

A comparaître le MERCREDI *** à 10:00 h du matin, devant la TROISIEME CHAMBRE du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du LUXEMBOURG, division NEUFCHÂTEAU, TRIBUNAL DE LA FAMILLE, chambre de la famille, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6840 Neufchâteau, Place Charles Bergh, 7/1 (rez-de-chaussée)

Beschikkingen

Ondernemingsrechtbank Arlon

Inleidingen

Alle oneven weken van het jaar.

 

A comparaître le MERCREDI *** prochain à 9:30 h du matin, devant le TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE de LIEGE, division ARLON, siégeant au local ordinaire de ses audiences, Palais de Justice, Bâtiment A, 1er étage, à 6700 Arlon, Place Schalbert 1.

Kortgeding

A comparaître le JEUDI *** prochain à 14:00 h de l’après-midi, devant le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE de LIEGE, division ARLON, siégeant en référé, Palais de Justice, Bâtiment B, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert, 9.

Beschikkingen

Ondernemingsrechtbank Marche-en-Famenne

Inleidingen, faillieten, gerechtelijke reorganisaties, liquidaties

Alle oneven weken van het jaar.

A comparaître le JEUDI *** prochain à 9:30 h du matin, devant le TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE, division MARCHE-EN-FAMENNE, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9. 

 

Tel. griffie : 084/31.08.65

Beschikkingen

Arbeidsrechtbank

Arlon

Elke eerste dinsdag van de maand.

 

A comparaître le MARDI *** prochain à 14:00 h de l’après-midi, devant le TRIBUNAL DU TRAVAIL de LIEGE, division ARLON, siégeant au local ordinaire de ses audiences, Palais de Justice, Bâtiment A, 1er étage, à 6700 Arlon, Place Schalbert, 1.

Marche-en-Famenne

A comparaître le JEUDI *** prochain à 14:00 h de l’après-midi, devant le TRIBUNAL DU TRAVAIL de LIÈGE, division MARCHE-EN-FAMENNE, siégeant au local ordinaire de ses audiences à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 9.

 

Tel. griffie : 084/31.08.40

Neufchâteau

Elke eerste maandag van de maand.

 

A comparaître le LUNDI *** prochain à 14:00 h de l’après-midi, devant la PREMIERE CHAMBRE du TRIBUNAL DU TRAVAIL de LIEGE, division NEUFCHATEAU, siégeant au local ordinaire de ses audiences, Palais de Justice, 1er étage, à 6840 Neufchâteau, Place Charles Bergh, n° 1.

Beschikkingen

Vredegerecht

Politierechtbank

Rechtbank van Eerste Aanleg Arlon

Rechtbank van Eerste Aanleg Marche-en-Famenne

Rechtbank van Eerste Aanleg Neufchâteau

Familierechtbank Arlon

Familierechtbank Marche-en-Famenne

Familierechtbank Neufchâteau

Ondernemingsrechtbank Arlon

Ondernemingsrechtbank Marche-en-Famenne

Arbeidsrechtbank