Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn louter informatief, zonder aanspraak te willen maken op volledigheid. In geen geval is het JURIDISCH MAATSCHAPPELIJK KENNISCENTRUM VOOR GERECHTSDEURWAARDERS VZW (afgekort SAM-TES) tot enige aansprakelijkheid gehouden in geval van bijvoorbeeld, onjuistheden, materiële vergissingen of schrijffouten.

Terug naar overzicht
Vredegerecht
Politierechtbank
Rechtbank van Eerste Aanleg Brugge
Rechtbank van Eerste Aanleg Ieper
Rechtbank van Eerste Aanleg Kortrijk
Rechtbank van Eerste Aanleg Veurne
Familierechtbank Brugge
Familierechtbank Ieper
Familierechtbank Kortrijk
Familierechtbank Veurne
Ondernemingsrechtbank Brugge
Ondernemingsrechtbank Ieper
Ondernemingsrechtbank Kortrijk
Ondernemingsrechtbank Oostende
Ondernemingsrechtbank Veurne
Arbeidsrechtbank Brugge
Arbeidsrechtbank Ieper
Arbeidsrechtbank Kortrijk
Arbeidsrechtbank Roeselare
Arbeidsrechtbank Veurne
Arbeidshof
Terug naar overzicht

Vredegerecht

Brugge: eerste kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRUGGE I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 4.

Tel. griffie: 050/47.33.50

Brugge: tweede kanton

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRUGGE II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 4.

Tel. griffie: 050/47.33.50

Brugge: derde kanton

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRUGGE III, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 4.

Tel. griffie: 050/47.33.50

Brugge: vierde kanton

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRUGGE IV, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 4.

Tel. griffie: 050/47.33.50

Ieper

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Oud Stadhuis, te 8900 Ieper, Grote Markt 10.

Tel. griffie: 057/45.07.30

Izegem

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van IZEGEM, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 8870 Izegem, Kasteelstraat 15.

Tel. griffie: 051/30.26.10

Kortrijk: eerste kanton

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van KORTRIJK I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.96.58

Kortrijk: tweede kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van KORTRIJK II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.96.68

Menen

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van MENEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8930 Menen, Volkslaan 302/0101

Tel. griffie: 02/557 42 90

Oostende: eerste kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van OOSTENDE I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tel. griffie: 059/55.36.00

Oostende: tweede kanton

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van OOSTENDE II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal,Vredegerecht, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tel. griffie: 059/55.36.20

Poperinge

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VREDERECHTER van POPERINGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8970 Poperinge, Burg. Bertenplein 21.

Tél. greffe: 057/33.38.10

Roeselare

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal van het Vredegerecht, te 8800 ROESELARE, Rondekomstraat 22

Tel. griffie: 051/26.92.20

Tielt

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van TIELT, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Administratief Centrum, te 8700 Tielt, Tramstraat 48.

Tel. griffie: 051/40.12.59

Torhout

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van TORHOUT, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 8820 Torhout, Elisabethlaan 29.

Tel. griffie: 050/21.22.02

Veurne

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER over het kanton VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw,  Peter Benoitlaan 2 te 8630 Veurne.
 
Tel. griffie: 058/29.64.20

Waregem

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van WAREGEM, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8790 Waregem, Stationsstraat 127.

Tel. griffie: 056/67.60.60

Beschikkingen

Politierechtbank

Brugge
burgerlijke zaken

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER van de POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zetelende in burgerlijke zaken, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.36.70

Ieper
burgerlijke zaken

Elke eerste en derde dinsdag van de maand

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zetelende in burgerlijke zaken, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18

Tel. griffie: 057/21.68.13

Kortrijk
burgerlijke zaken

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zetelende in burgerlijke zaken, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.97.07

Veurne
burgerlijke zaken

Elke eerste en derde donderdag van de maand

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag voor de POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zetelende in burgerlijke zaken, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, gelijkvloers, zaal 0.40, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.10

 

Beschikkingen

Rechtbank van Eerste Aanleg Brugge

B. 1 kamer
hoger beroep tegen vonnissen van vredegerecht indien niet toegewezen aan familierechtbank) (drukpersmisdrijven

Om te verschijnen op WOENSDAG  *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B. 2 kamer
hoger beroep tegen burgerrechtelijke vonnissen, gewezen door de politierechtbank

Elke eerste, derde en vijfde donderdag van de maand.

 

Om te verschijnen op DONDERDAG  *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.2 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B. 3 kamer
financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten, schuldbekentenissen, overeenkomsten van borgstelling, inpandgeving, lening, kredietopening, financiële folmachten of aanverwante overeenkomsten, ongeacht hoedanigheid van contractspartijen) (verzekeringsovereenkomsten in de strikte zin) (herstelvorderingen inzake ruimtelijke ordening) (onteigeningen van openbaar nut) (planschade) (overheidsopdrachten

Om te verschijnen op DONDERDAG  *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.3 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B. 4 kamer
huur van werk en diensten in bouwzaken) (beroepsaansprakelijkheid van architecten en ingenieurs) (erelonen van architecten en ingenieurs) (woningbouwwet

Om te verschijnen op WOENSDAG ***  aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.4 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B. 5 kamer
art.1382 e.v. BW) (beroepsaansprakelijkheid van vrije beroepen) (erelonen en kosten van vrije beroepen) (huur van werk en diensten) (zakenrecht

Om te verschijnen op DINSDAG  *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.5 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B. 6 kamer
benoemde en onbenoemde overeenkomsten) (exequatur, met uitzondering van art. 121 WIPR en bevoegdheid familierechtbank) (zaken die niet uitdrukkelijk aan een andere kamer werden toegekend

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.6 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B. 7 kamer
beslagrechter

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de BESLAGRECHTER, B.7 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende zoals in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B. 8 kamer
kortgeding of zoals in kortgeding

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER, B.8 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B. 10 kamer
fiscale geschillen

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.10 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

Rechtbank van Eerste Aanleg Ieper

I. 1 kamer
hoger beroep tegen vonnissen van het vredegerecht) (drukpersmisdrijven

Elke tweede woensdag van de maand

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de I.1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

 

Tel. griffie: 057/45.05.30

I. 2 kamer
hoger beroep tegen burgerrechtelijke vonnissen, gewezen door de politierechtbank

Elke vierde woensdag van de maand.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de I.2 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

 

Tel. griffie: 057/45.05.30

I. 3 kamer
financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten, schuldbekentenissen, overeenkomsten van borgstelling, inpandgeving, lening, kredietopening, financiële folmachten of aanverwante overeenkomsten, ongeacht hoedanigheid van contractspartijen) (verzekeringsovereenkomsten in de strikte zin) (herstelvorderingen inzake ruimtelijke ordening) (onteigeningen van openbaar nut) (planschade) (overheidsopdrachten

Elke tweede dinsdag van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de I.3 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

 

Tel. griffie: 057/45.05.30

I. 4 kamer
huur van werk en diensten in bouwzaken) (beroepsaansprakelijkheid van architecten en ingenieurs) (erelonen van architecten en ingenieurs) (woningbouwwet

Elke eerste en derde dinsdag van de maand

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10.30 uur in de voormiddag, voor de I.4 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I. 5 kamer
art.1382 e.v. BW) (beroepsaansprakelijkheid van vrije beroepen) (erelonen en kosten van vrije beroepen) (huur van werk en diensten) (zakenrecht

Elke vierde dinsdag van de maand

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10.30 uur in de voormiddag, voor de I.5 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I. 6 kamer
benoemde en onbenoemde overeenkomsten) (exequatur, met uitzondering van art. 121 WIPR en bevoegdheid familierechtbank) (zaken die niet uitdrukkelijk aan een andere kamer werden toegekend

Elke tweede donderdag van de maand

Om te verschijnen op DONDERDAG*** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de I.6 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I. 8 kamer
kortgeding of zoals in kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG aanstaande om 10:30 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER, I.8 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

Rechtbank van Eerste Aanleg Kortrijk

K. 1 kamer
hoger beroep tegen vonnissen van vredegerecht indien niet toegewezen aan familierechtbank) (drukpersmisdrijven

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur, voor de K.1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 2 kamer
hoger beroep tegen burgerrechtelijke vonnissen, gewezen door de politierechtbank

Elke eerste en derde dinsdag 

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur, voor de K. 2 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 3 kamer
financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten, schuldbekentenissen, overeenkomsten van borgstelling, inpandgeving, lening, kredietopening, financiële folmachten of aanverwante overeenkomsten, ongeacht hoedanigheid van contractspartijen) (verzekeringsovereenkomsten in de strikte zin) (herstelvorderingen inzake ruimtelijke ordening) (onteigeningen van openbaar nut) (planschade) (overheidsopdrachten

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur, voor de K.3 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 4 kamer
huur van werk en diensten in bouwzaken) (beroepsaansprakelijkheid van architecten en ingenieurs) (erelonen van architecten en ingenieurs) (woningbouwwet

Om te verschijnen op DINSDAG*** aanstaande om 9:00 uur, voor de K.4 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 5 kamer
art.1382 e.v. BW) (beroepsaansprakelijkheid van vrije beroepen) (erelonen en kosten van vrije beroepen) (huur van werk en diensten) (zakenrecht

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur, voor de K.5 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 6 kamer
benoemde en onbenoemde overeenkomsten) (exequatur, met uitzondering van art. 121 WIPR en bevoegdheid familierechtbank) (zaken die niet uitdrukkelijk aan een andere kamer werden toegekend

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur, voor de K.6 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 7 kamer
beslagrechter

Om te verschijnen op MAANDAG aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de BESLAGRECHTER, K.7 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling kortrijk, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende zoals in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 8 kamer
kortgeding of zoals in kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER, K.8 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

Rechtbank van Eerste Aanleg Veurne

V. 1 kamer
hoger beroepen tegen vonnissen van het Vredegerecht, met uitzondering van de hoger beroepen waarvoor de familierechtbank bevoegd is) (drukpersmisdrijven

Elke eerste en derde donderdag van de maand

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de V.1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 2 kamer
hoger beroep burgerrechtelijke vonnissen gewezen door de politierechtbank

Elke derde donderdag van de maand

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:30 uur in de voormiddag, voor de V.2 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 3 kamer
financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten, schuldbekentenissen, overeenkomsten van borgstelling, inpandgeving, lening, kredietopening, financiële folmachten of aanverwante overeenkomsten, ongeacht hoedanigheid van contractspartijen) (verzekeringsovereenkomsten in de strikte zin) (herstelvorderingen inzake ruimtelijke ordening) (onteigeningen van openbaar nut) (planschade) (overheidsopdrachten

Elke eerste en derde donderdag van de maand

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de V.3 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 4 kamer
huur van werk en diensten in bouwzaken) (beroepsaansprakelijkheid van architecten en ingenieurs) (erelonen van architecten en ingenieurs) (woningbouwwet

elke tweede en vierde maandag van de maand

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de V.4 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 5 kamer
art.1382 e.v. BW) (beroepsaansprakelijkheid van vrije beroepen) (erelonen en kosten van vrije beroepen) (huur van werk en diensten) (zakenrecht

elke tweede en vierde vrijdag van de maand

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de V.5 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 6 kamer
benoemde en onbenoemde overeenkomsten) (exequatur, met uitzondering van art. 121 WIPR en bevoegdheid familierechtbank) (zaken die niet uitdrukkelijk aan een andere kamer werden toegekend

elke tweede en vierde donderdag van de maand

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de V.6 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 7 kamer
beslagrechter

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de BESLAGRECHTER, V.7 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zetelende zoals in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 8 kamer
kortgeding of zoals in kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 11:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER, V.8 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zetelende (zoals) in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

Familierechtbank Brugge

B. 21 kamer
hoger beroep tegen vonnissen van het vredegerecht inzake gevallen die voor de familierechtbank moeten komen

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de B.21KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.32.00

B. 22 kamer
vorderingen betreffende de staat van personen, tenzij uitdrukkelijk toegewezen aan andere kamer) (vorderingen in verband met akten van de burgerlijke stand)

Elke 1e, 3e en 5e vrijdag van de maand

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de B.22 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.00

B. 23 kamer
vorderingen tussen personen die gehuwd zijn/geweest zijn: betreffende uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen & voorlopige maatregelen daarover; vorderingen met betrekking tot huwelijksvermogensrecht) (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, scheiding van tafel en bed, persoonlijk onderhoudsgeld tussen echtgenoten) (tijdelijk huisverbod) (vorderingen tussen personen die gehuwd zijn/geweest zijn die betrekking hebbn op hun gemeenschappelijke kinderen) (spoedeisende vorderingen over deze materies

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.23 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.00

B. 24 kamer
vorderingen tussen personen die wettelijk samenwonend zijn/geweest zijn

Om te verschijnen op DINSDAG*** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.24 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.00

B. 25 kamer
algemene inleidingskamer) ([gerechtelijke] verdelingen) (erfopvolging, schenkingen en testamenten

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.25 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.00

Familierechtbank Ieper

I. 21 kamer
hoger beroep tegen vonnissen van het vredegerecht inzake gevallen die voor de familierechtbank moeten komen)

Elke tweede en vierde woensdag van de maand

 

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de I.21 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I. 22 kamer
vorderingen betreffende de staat van personen, tenzij uitdrukkelijk toegewezen aan andere kamer) (vorderingen in verband met akten van de burgerlijke stand

Elke derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de I.22 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I. 23 kamer
vorderingen tussen personen die gehuwd zijn/geweest zijn: betreffende uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen & voorlopige maatregelen daarover; vorderingen met betrekking tot huwelijksvermogensrecht) (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, scheiding van tafel en bed, persoonlijk onderhoudsgeld tussen echtgenoten) (tijdelijk huisverbod) (vorderingen tussen personen die gehuwd zijn/geweest zijn die betrekking hebbn op hun gemeenschappelijke kinderen) (spoedeisende vorderingen over deze materies

niet op de vijfde dinsdag van de maand

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de I.23 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I. 24 kamer
vorderingen tussen personen die wettelijk samenwonend zijn/geweest zijn

Elke eerste en derde woensdag van de maand.

 

Om te verschijnen op WOENSDAG*** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de I.24 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I. 25 kamer
algemene inleidingskamer) ([gerechtelijke] verdelingen) (erfopvolging, schenkingen en testamenten

Elke tweede vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de I.25 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

Familierechtbank Kortrijk

K. 21 kamer
hoger beroep tegen vonnissen van het vredegerecht inzake gevallen die voor de familierechtbank moeten komen

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de K.21 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 22 kamer
vorderingen betreffende de staat van personen, tenzij uitdrukkelijk toegewezen aan andere kamer) (vorderingen in verband met akten van de burgerlijke stand

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de K.22 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 23/C kamer
vorderingen tussen personen die gehuwd zijn/geweest zijn: betreffende uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen & voorlopige maatregelen daarover; vorderingen met betrekking tot huwelijksvermogensrecht) (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, scheiding van tafel en bed, persoonlijk onderhoudsgeld tussen echtgenoten) (tijdelijk huisverbod) (vorderingen tussen personen die gehuwd zijn/geweest zijn die betrekking hebbn op hun gemeenschappelijke kinderen) (spoedeisende vorderingen over deze materies

Om te verschijnen op WOENSDAG  *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de K.23/C KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 24/B kamer
vorderingen tussen personen die wettelijk samenwonend zijn/geweest zijn

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de K.24/B KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K. 25 kamer
algemene inleidingskamer) ([gerechtelijke] verdelingen) (erfopvolging, schenkingen en testamenten

elke eerste en derde vrijdag van de maand

 

Om te verschijnen op VRIJDAG*** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de K.25 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

Familierechtbank Veurne

V. 21 kamer
hoger beroep tegen vonnissen van het vredegerecht inzake gevallen die voor de familierechtbank moeten komen

elke eerste en derde maandag van de maand

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de V.21 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 22 kamer
vorderingen betreffende de staat van personen, tenzij uitdrukkelijk toegewezen aan andere kamer) (vorderingen in verband met akten van de burgerlijke stand)

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de V.22 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 23 kamer
vorderingen tussen personen die gehuwd zijn/geweest zijn: betreffende uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen & voorlopige maatregelen daarover; vorderingen met betrekking tot huwelijksvermogensrecht) (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, scheiding van tafel en bed, persoonlijk onderhoudsgeld tussen echtgenoten) (tijdelijk huisverbod) (vorderingen tussen personen die gehuwd zijn/geweest zijn die betrekking hebbn op hun gemeenschappelijke kinderen) (spoedeisende vorderingen over deze materies

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de V.23 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 24 kamer
vorderingen tussen personen die wettelijk samenwonend zijn/geweest zijn

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de VIJFDE V KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V. 25 kamer
(algemene inleidingskamer) ([gerechtelijke] verdelingen) (erfopvolging, schenkingen en testamenten

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de V.25 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

Ondernemingsrechtbank Brugge

B. 1e kamer
inleidingen

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE B KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.30.50

 

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023

 

B. 2e kamer
de inleiding en behandeling van alle faillissementsvorderingen en de vorderingen ontstaan uit faillissement; de dagvaardingen in ontbinding van vennootschappen en de geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen

Elke eerste en derde maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE B KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.30.50

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023

 

B. 3e kamer
de inleiding en behandeling van vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie (WCO) voor beide afdelingen Brugge en Oostende

Elke eerste en derde maandag van de maand

 

Om te verschijnen op MAANDAG*** aanstaande om 11:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE B KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

 

 

Tel. griffie: 050/47.30.50

Kortgeding en zoals in kortgeding
voor de afdelingen Brugge, Oostende en Veurne

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zetelende (zoals) in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.30.50

Ondernemingsrechtbank Ieper

I. 1e kamer
inleidingen

Elke 4de MAANDAG van de maand

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE I KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Oud Stadhuis, te 8900 Ieper, Grote Markt 10.

Tel. griffie: 057/45.07.00

 

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023

 

I. 2e kamer
faillissementen

Elke eerste en derde vrijdag van de maand.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de TWEEDE I KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Oud Stadhuis, te 8900 Ieper, Grote Markt 10.

Tel. griffie: 057/45.07.00

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023

 

I. 3e kamer
wet continuïteit ondernemingen

Elke eerste en derde vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 15:00 uur in de namiddag voor de DERDE I KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Oud Stadhuis, te 8900 Ieper, Grote Markt 10.

Tel. griffie: 057/45.07.00

Kortgeding

De kortgedingen moeten ingeleid worden voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK Gent, afdeling Kortrijk.

Ondernemingsrechtbank Kortrijk

K 1e kamer
inleidingen

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9.30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE K KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.96.01

 

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023

 

K 2e kamer
faillissementen

elke eerste en derde dinsdag van de maand

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10.00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE K KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41. 

Tel. griffie: 056/26.96.01

 

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023

 

K 3e kamer
wet continuïteit ondernemingen

Elke eerste en derde dinsdag van de maand

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 11:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE K KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.96.01

Kortgeding en zoals in kortgeding

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zetelende (zoals) in kortgeding, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

 

 

 

Tel. griffie: 056/26.96.01

Ondernemingsrechtbank Oostende

O 1e kamer
inleidingen

de eerste en derde donderdag om 09.30 u.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag voor de EERSTE O KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling OOSTENDE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tel. griffie: 059/55.36.40

 

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023

 

O 2e kamer
faillissementen

Elke tweede en vierde maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE O KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling OOSTENDE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tel. griffie: 059/55.36.40

 

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023

 

O 3° kamer
wet continuïteit ondernemingen

Brugge

 

Kortgeding

De kortgedingen moeten ingeleid worden voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK Gent, afdeling Brugge.

Ondernemingsrechtbank Veurne

V 1e kamer
inleidingen

Elke eerste en derde woensdag van de maand

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 10:30 uur  in de voormiddag voor de EERSTE V KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.39

 

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023

 

V 2e kamer
faillissementen

eerste en derde woensdag

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de TWEEDE V KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.39

 

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023

 

V 3e kamer
wet continuïteit ondernemingen

Om te verschijnen op (tweede en vierde) WOENSDAG *** ) aanstaande om 11.00 uur in de voormiddag voor de DERDE V KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.39

Kortgeding

De kortgedingen moeten ingeleid worden voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK Gent, afdeling Brugge.

Arbeidsrechtbank Brugge

B 1e kamer
arbeidsovereenkomsten arbeiders: art.578 en 583 Ger.W.

Elke eerste en derde dinsdag van de maand.

  

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 2e kamer
arbeidsovereenkomsten bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 3e kamer
arbeidsongevallen, beroepsziekten, sociale zekerheid werknemers: art. 579,580 en 583 Ger.W.

Elke tweede en vierde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 4e kamer
bijdragen werknemers en sociale zekerheid: art. 580 en 583 Ger.W.

Niet de vijfde woensdag van de maand.

OPGELET: de eerste woensdag van de maand is enkel voor geschillen bedoeld in art. 580,1° Ger.W.

 

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIERDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 5e kamer
zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger.W.

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de  VIJFDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 6e kamer
sociale zekerheid werknemers: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke vierde dinsdag en elke derde woensdag van de maand.

 

Om te verschijnen op DINSDAG/WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de  ZESDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 7e kamer
Collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.)

Niet de eerste en vijfde maandag en de eerste en tweede donderdag van de maand.

 

 Om te verschijnen op MAANDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

Beschermde werknemers

Volgens de noodwendigheid van de procedure

Kortgeding

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

Arbeidsrechtbank Ieper

Beschikkingen

Hoewel nog niet alles definitief is vastgelegd, zullen de diensten van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper vanaf 1 september 2022 verhuizen van de gebouwen aan de Grote Markt 10 te Ieper naar de gebouwen van de rechtbank van eerste aanleg aan de Grote Markt 1 te Ieper. Ook de zittingen zullen dan doorgaan in het gebouw aan de Grote Markt 1. Deze verhuis is een gevolg van een beslissing van de Regie der Gebouwen om niet langer te investeren in een oplossing voor de stabiliteitsproblematiek waarmee het gebouw aan de Grote Markt 10 wordt geconfronteerd.

Doordat meerdere entiteiten gehuisvest zijn in het gebouw Grote Markt 1 en de beschikbare zittingszalen beperkt zijn, is de ondernemingsrechtbank genoodzaakt de zittingsdagen te herschikken.

Voorlopig is voorzien dat de zittingen van de eerste kamer (inleidingskamer) zullen worden georganiseerd op de twee en vierde dinsdag van de maand in de namiddag. Het precieze uur zal later worden bepaald.

Wij bereiden thans een aanpassing van het bijzonder reglement en de dienstregeling voor, zodat de nodige beslissingen in de voorgeschreven teksten zijn opgenomen. Deze teksten zullen u uiteraard worden bezorgd van zodra deze ter beschikking zijn en dit ten laatste begin juli 2022.

Ook het adres van de rechtbank en de griffie moet nog officieel worden gewijzigd. We hopen dat de centrale diensten dit zo vlug mogelijk regelen.

We willen u van het voorgaande echter nu al inlichten omdat het misschien aangewezen is om voorlopig nog geen dagvaardingen te betekenen met inleiding voor de eerste kamer van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper in september 2022, voor zover daar al noodzaak toe zou zijn. Plaats en tijdstip van de zitting noch het adres kunnen nu al definitief worden bepaald.

 

Beschikkingen:

I 1e kamer
arbeidsovereenkomst arbeiders: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke eerste vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40

I 2e kamer
arbeidsovereenkomst bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke tweede vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

 

 

Tel. griffie: 057/22.40.40

I 3e kamer
arbeidsongevallen, beroepsziekten, sociale zekerheid werknemers: art. 579,580 en 583 Ger.W.

Elke eerste vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40

I 4e kamer
bijdragen werknemers en sociale zekerheid: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke tweede vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIERDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40

I 5e kamer
zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger.W.

Elke tweede dinsdag van de maand.

 

 Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40

I 7e kamer
Collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.

Elke eerste en derde dinsdag van de maand.

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

 

Tel. griffie: 057/22.40.40

Beschermde werknemers

Volgens noodwendigheid van de procedure.

Kortgeding

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK van GENT, afdeling IEPER, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40

Arbeidsrechtbank Kortrijk

K 1e kamer
arbeidsovereenkomst arbeiders: art 578 en 583 Ger.W.

Elke eerste en derde woensdag van de maand.

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 2e kamer
arbeidsovereenkomst bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand.

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

 

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 3e kamer
arbeidsongevallen, beroepsziekten: art. 579 en 580 Ger.W.) (sociale zekerheid werknemers –administratieve geldboeten, RVA, RJV: art. 583 Ger.W.

Elke eerste dinsdag en donderdag van de maand.

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 4e kamer
bijdragen werknemers en sociale zekerheid. Inleidingskamer voor art. 580,1° Ger.W.

Elke derde dinsdag van de maand.

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIERDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 5e kamer
zelfstandigen en personen met een handicap

Elke eerste vrijdag van de maand

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op VRIJDAG*** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 6e kamer
sociale zekerheid werknemers – 1/3 kap., ziekte werknemers, kinderbijslag, OCMW: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke tweede en vierde woensdag van de maand.

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de ZESDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 7e kamer
collectieve schuldenregeling

Niet de vijfde vrijdag van de maand.

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

Beschermde werknemers

Volgens de noodwendigheid van de procedure.

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Kortgeding

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

Arbeidsrechtbank Roeselare

R 1e kamer
arbeidsovereenkomst arbeiders: art. 578 en 583 Ger.W.

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

elke eerste en derde woensdag van de maand

 

Om te verschijnen op woensdag *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

 

R 2e kamer
arbeidsovereenkomst bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand.

  

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag voor de TWEEDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

R 3e kamer
arbeidsongevallen, beroepsziekten, sociale zekerheid werknemers: art. 579, 580 en 583 Ger.W.

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke eerste dinsdag en eerste donderdag van de maand.

 

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

R 4e kamer
bijdragen werknemers en sociale zekerheid: art. 580 en 583 Ger.W.

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke derde dinsdag van de maand

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag voor de VIERDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

R 5e kamer
zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger.W.

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke eerste vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG*** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

R 6e kamer
sociale zekerheid werknemers

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke tweede en vierde woensdag van de maand.

 

 

Om te verschijnen op WOENSDAG*** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de ZESDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

Beschermde werknemers

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Volgens noodwendigheid van de procedure.

Kortgeding

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Om te verschijnen op DINSDAG*** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zetelende in kortgeding, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

Arbeidsrechtbank Veurne

V 1e kamer
Arbeidsovereenkomst arbeiders: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke eerste donderdag van de maand

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

V 2e kamer
arbeidsovereenkomst bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke vierde donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

V 3e kamer
arbeidsongevallen, beroepsziekten, sociale zekerheid werknemers: art. 579, 580 en 583 Ger.W.

Elke eerste en vierde donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

V 4e kamer
bijdragen werknemers en sociale zekerheid. Inleidingskamer voor art. 580,1° Ger.W.

Elke vierde donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIERDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

V 5e kamer
zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger. W.

Elke tweede woensdag van de maand.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

V 7e kamer
collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.

Elke eerste maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

Beschermde werknemers

Volgens noodwendigheid van de procedure.

Kortgeding

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor  de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK van GENT, afdeling VEURNE, zetelende in korgeding, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

Arbeidshof

Vredegerecht

Politierechtbank

Rechtbank van Eerste Aanleg Brugge

Rechtbank van Eerste Aanleg Ieper

Rechtbank van Eerste Aanleg Kortrijk

Rechtbank van Eerste Aanleg Veurne

Familierechtbank Brugge

Familierechtbank Ieper

Familierechtbank Kortrijk

Familierechtbank Veurne

Ondernemingsrechtbank Brugge

Ondernemingsrechtbank Ieper

Ondernemingsrechtbank Kortrijk

Ondernemingsrechtbank Oostende

Ondernemingsrechtbank Veurne

Arbeidsrechtbank Brugge

Arbeidsrechtbank Ieper

Arbeidsrechtbank Kortrijk

Arbeidsrechtbank Roeselare

Arbeidsrechtbank Veurne

Arbeidshof