Waarschuwing – Inning van incasso- en buitengerechtelijke kosten – frauduleuze E-mails uitgaande van “Dekker Gerechtsdeurwaarders” OF “gerechtsdeurwaarder Becker"!R” !!

Er worden namens “Dekker gerechtsdeurwaarders” of “Gerechtsdeurwaarder Becker” e-mails verstuurd, met melding aan de bestemmelingen dat zij incasso- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn n.a.v. niet-betaalde bedragen na deelname aan een zogenaamde win-winactie of een aankoop op Google. De zogenaamde gerechtsdeurwaarder in kwestie dreigt met beslag, tenzij deze kosten worden betaald op de vermelde bankrekening.

Het gaat duidelijk om een poging tot fraude met de bedoeling van de betrokkenen geld af te persen. Geen van beide namen hoort aan een Belgische gerechtsdeurwaarder. Alle bestaande gerechtsdeurwaarders kan u terugvinden via onze website: https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

U kan via https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/  de bevoegde diensten inlichten.

Vermits deze kosten totaal fictief zijn, vragen wij u om aan deze e-mails GEEN gevolg te geven !

Belgische gerechtsdeurwaarders gebruiken steeds een Belgische bankrekening. Zo u twijfelt aan de e-mail die u ontving, kan u aan de hand van het opgegeven rekeningnummer nagaan of de bankrekening in België of in het buitenland werd geopend. Een Belgisch IBAN-bankrekeningnummer begint altijd met “BE”.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten