WAARSCHUWING – INNING VAN INCASSO- EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN – FRAUDULEUZE E-MAILS UITGAANDE VAN NEDERLANDSE GERECHTSDEURWAARDERS

Er worden namens “Dekker gerechtsdeurwaarders”, “Gerechtsdeurwaarder Becker” of “Gerechtsdeurwaarder M. Heerd” e-mails verstuurd, met melding aan de bestemmelingen dat zij incasso- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd zouden zijn n.a.v. niet-betaalde bedragen. De zogenaamde gerechtsdeurwaarder in kwestie dreigt met beslag op inkomen en bankrekeningen, tenzij deze kosten worden betaald op de vermelde bankrekening. "Beers & Partners - Incasso & Gerechtsdeurwaarders" sturen dan weer brieven rond met "dwangbevel in naam der koning".

Het gaat duidelijk om een poging tot fraude met de bedoeling van de betrokkenen geld af te persen.

Geen van deze gerechtsdeurwaarders maakt deel uit van het korps van Belgische gerechtsdeurwaarder, evenmin zijn dit Nederlandse gerechtsdeurwaarders. Alle bestaande Belgische gerechtsdeurwaarders kan u overigens terugvinden via onze website: https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff.

Hoe dan ook kan een gerechtsdeurwaarder niet zonder meer beslag leggen, zonder dat eerst een “titel” (zoals een vonnis of dwangbevel) is betekend. Die betekening zal altijd door een Belgische gerechtsdeurwaarder gebeuren, net zoals een eventueel later beslag zelf. Nederlandse gerechtsdeurwaarders zijn niet bevoegd dat soort daden te stellen op Belgisch grondgebied. U kan via https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ de bevoegde diensten inlichten.

Vermits deze kosten totaal fictief zijn, vragen wij u om aan deze e-mails GEEN gevolg te geven!

Belgische gerechtsdeurwaarders gebruiken tot slot steeds een Belgische bankrekening. Zo u twijfelt aan de e-mail die u ontving, kan u aan de hand van het opgegeven rekeningnummer nagaan of de bankrekening in België of in het buitenland werd geopend. Een Belgisch IBAN-bankrekeningnummer begint altijd met “BE”.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten