Arrondissementen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, telt het Belgische gerechtelijk landschap voortaan 12 arrondissementen.

Binnen elk van deze arrondissementen werd een arrondissementskamer opgericht waarvan alle gerechtsdeurwaarders van dit ambtsgebied lid zijn, evenals de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die erbij zijn aangesloten.

De dagelijkse leiding van elk van deze kamers is in handen van een raad onder de controle van de algemene vergadering van de leden. Elke raad oefent op zijn niveau de bevoegdheden uit die in artikel 552 van het Gerechtelijk Wetboek worden gedefinieerd en als volgt omschreven:

1/ Rol van preventie en verzoening: in geval van een geschil dat zich kan voordoen tussen (kandidaat-) gerechtsdeurwaarders van het arrondissement of tussen een buitenstaander en een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.

2/ Disciplinaire rol: in geval van een klacht ingediend door een buitenstaander tegen een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder van het desbetreffende arrondissement. Deze disciplinaire bevoegdheid wordt gedeeld met de Nationale kamer bij wie ook een klacht kan worden ingediend.

3/ Rol van controle: uitgeoefend in samenwerking met de Nationale Kamer voor wat betreft het correct bijhouden van de derdenrekeningen en van de boekhouding, de eenvormige toepassing van de tarifering evenals de naleving van het mechanisme van de plaatsvervanging.

4/ Rol van dagelijkse leiding van de arrondissementskamer: het opstellen van de strafrol, de inning van de jaarlijkse bijdrage, het beheer van de fondsen van de arrondissementskamer, het beheer en de controle van de verkoopzaal en de uitvoering van de door de algemene vergadering van het arrondissement genomen beslissingen.

5/ Rol van vertegenwoordiging: raadplegende bevoegdheid in de door het Gerechtelijk Wetboek limitatief opgesomde gevallen en vertegenwoordigingsbevoegdheid op alle niveaus van het arrondissement.

De gegevens en de samenstelling van de arrondissementsraden kunnen hier geraadpleegd worden.

Antwerpen
Brussel
Henegouwen
Leuven
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
Verviers-Eupen
Waals-Brabant
West-Vlaanderen

Martine Vergauwen

Drukkerijstraat 14
2000 Antwerpen
T 03 232 84 58
F 03 232 98 62
syndicus@gdwantw.com
www.gdwantw.com

Samenstelling van de raad

Marc Van Eesbeeck

Klein Eiland 9
1070 Brussel
T 02 523 12 45
F 02 502 12 45
directiedirection@arrobru.net

Samenstelling van de raad

Luc Bertrand

Chaussée de Châtelet 121
6060 CHARLEROI -GILLY
T 078/05.04.05
F 071/32.74.50
syndic@hdjhainaut.be

Samenstelling van de raad

Pierre Fonteyne

Leuvensestraat 52/1
3200 AARSCHOT
T 016- 56.44.76 – 0495/63.04.94
F 016-56.80.94
pierre@fonteyne-gdw.be

Samenstelling van de raadDi

Dieter Dias

Henisstraat25
3700 TONGEREN
T 012/37.37.37
F 012/39.21.61
syndicus@limburggdw.be

Samenstelling van de raad

Bernard Bontemps

Rue du Parc, 9
4020 Liège
T 04-267.09.00
F 04-254.21.92
syndic@chliege.be

Samenstelling van de raad

Marcel Mignon

L'Aliénau 22
6800 Recogne
T 061 61 10 60
F 061 61 23 11
m.mignon@hdjlux.be

Samenstelling van de raad

Guy More

Chaussée de Louvain 410
5004 Bouge
T 081/42.02.00
F 081/42.02.01
syndic@arrondissementnamur.be

Samenstelling van de raad

Patrick Dumortier

Merestraat131
9300 AALST
T 053/78.60.73
F 053/78.97.78
syndicus@ovlgdw.be
www.ovlgdw.be

Samenstelling van de raad

Joffrey Schmitz

Avenue de Spa 43
4800 Verviers
T 087/77.11.28
F 087/77.46.86
joffreyschmitz@yahoo.fr

Samenstelling van de raad

Jean Vleugels

Chaussée Bara 68A
1420 BRAINE L’ALLEUD
T 02-385.43.97
F /
vleugels.j.syndic@skynet.be

Samenstelling van de raad

Dieter Ver Eecke

KoninginAstridlaan29/ 5
8200 SINT-MICHIELS
T 050/37.37.37
F 050/31.31.86
syndicus.gdw.wvl@outlook.com

Samenstelling van de raad

 

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten