Arrondissementen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, telt het Belgische gerechtelijk landschap voortaan 12 arrondissementen.

Binnen elk van deze arrondissementen werd een arrondissementskamer opgericht waarvan alle gerechtsdeurwaarders van dit ambtsgebied lid zijn, evenals de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die erbij zijn aangesloten.

De dagelijkse leiding van elk van deze kamers is in handen van een raad onder de controle van de algemene vergadering van de leden. Elke raad oefent op zijn niveau de bevoegdheden uit die in artikel 552 van het Gerechtelijk Wetboek worden gedefinieerd en als volgt omschreven:

1/ Rol van preventie en verzoening: in geval van een geschil dat zich kan voordoen tussen (kandidaat-) gerechtsdeurwaarders van het arrondissement of tussen een buitenstaander en een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.

2/ Disciplinaire rol: in geval van een klacht ingediend door een buitenstaander tegen een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder van het desbetreffende arrondissement. Deze disciplinaire bevoegdheid wordt gedeeld met de Nationale kamer bij wie ook een klacht kan worden ingediend.

3/ Rol van controle: uitgeoefend in samenwerking met de Nationale Kamer voor wat betreft het correct bijhouden van de derdenrekeningen en van de boekhouding, de eenvormige toepassing van de tarifering evenals de naleving van het mechanisme van de plaatsvervanging.

4/ Rol van dagelijkse leiding van de arrondissementskamer: het opstellen van de strafrol, de inning van de jaarlijkse bijdrage, het beheer van de fondsen van de arrondissementskamer, het beheer en de controle van de verkoopzaal en de uitvoering van de door de algemene vergadering van het arrondissement genomen beslissingen.

5/ Rol van vertegenwoordiging: raadplegende bevoegdheid in de door het Gerechtelijk Wetboek limitatief opgesomde gevallen en vertegenwoordigingsbevoegdheid op alle niveaus van het arrondissement.

De gegevens en de samenstelling van de arrondissementsraden kunnen hier geraadpleegd worden.

Antwerpen
Brussel
Henegouwen
Leuven
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
Verviers-Eupen
Waals-Brabant
West-Vlaanderen

Martine Vergauwen

Drukkerijstraat 14
2000 Antwerpen
T 03 232 84 58
F 03 232 98 62
syndicus@gdwantw.com

Samenstelling van de raad

Bernard Buyse

Klein Eiland 9
1070 Brussel
T 02 523 12 45
F 02 502 12 45
directiedirection@arrobru.net

Samenstelling van de raad

Bernard De Coster

Avenue Astrid 4
6032 Charleroi
T 0478 044 936
F 065 47 05 19
chambre.hainaut.hdj.candidatshdj@skynet.be

Samenstelling  van de raad

Pierre Dotremont

Vaartstraat 42
3000 Leuven
T 016 29 06 60
F 016 23 62 47
pierre@gdwgld.be

Samenstelling van de raad

Guy Gemis

Gouverneur Roppesingel 15/2,02
3500 Hasselt
T 011 29 56 28
F 011 29 56 29
syndicusgdwlimburg@gemis.be

Samenstelling van de raad

Charles Charlier

Avenue Albert 1er 33
4500 Huy
T 085 23 33 20
F 085 23 36 16
etude.charles.charlier@skynet.be

Samenstelling van de raad

Marcel Mignon

L'Aliénau 22
6800 Recogne
T 061 61 10 60
F 061 61 23 11
m.mignon@etudemignon.be

Samenstelling van de raad

Annick Bloquiaux

Rue Henri Blès 154
5000 Namen
T 081 73 68 13
F 081 73 62 96
a.bloquiaux@skynet.be

Samenstelling van de raad

Patrick Dumortier

Merestraat 131
9300 Aalst
T 053 78 60 73
F 053 78 97 78
patrick@detroyer-dumortier.be

Samenstelling van de raad

Pierre Tefnin

Avenue Reine Astrid 192
4900 SPA
T 087 77 11 28
F 087 77 46 86
hjspa.boss@skynet.be

Samenstelling van de raad

Jean Vleugels

Rue de l'Athénée 9
1400 Nijvel
T 067 84 20 84
F 067 84 23 52
vleugels.j.syndic@skynet.be

Samenstelling van de raad

Philippe Willems

Gistelsesteenweg 418
8200 Brugge
T 050 38 85 23
F 050 38 95 01
philippe.willems@gerechtsdeurwaarders.be

Samenstelling van de raad

 

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten