Arrondissementen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, telt het Belgische gerechtelijk landschap voortaan 12 arrondissementen.

Binnen elk van deze arrondissementen werd een arrondissementskamer opgericht waarvan alle gerechtsdeurwaarders van dit ambtsgebied lid zijn, evenals de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die erbij zijn aangesloten.

De dagelijkse leiding van elk van deze kamers is in handen van een raad onder de controle van de algemene vergadering van de leden. Elke raad oefent op zijn niveau de bevoegdheden uit die in artikel 552 van het Gerechtelijk Wetboek worden gedefinieerd en als volgt omschreven:

1/ Rol van preventie en verzoening: in geval van een geschil dat zich kan voordoen tussen (kandidaat-) gerechtsdeurwaarders van het arrondissement of tussen een buitenstaander en een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.

2/ Disciplinaire rol: in geval van een klacht ingediend door een buitenstaander tegen een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder van het desbetreffende arrondissement. Deze disciplinaire bevoegdheid wordt gedeeld met de Nationale kamer bij wie ook een klacht kan worden ingediend.

3/ Rol van controle: uitgeoefend in samenwerking met de Nationale Kamer voor wat betreft het correct bijhouden van de derdenrekeningen en van de boekhouding, de eenvormige toepassing van de tarifering evenals de naleving van het mechanisme van de plaatsvervanging.

4/ Rol van dagelijkse leiding van de arrondissementskamer: het opstellen van de strafrol, de inning van de jaarlijkse bijdrage, het beheer van de fondsen van de arrondissementskamer, het beheer en de controle van de verkoopzaal en de uitvoering van de door de algemene vergadering van het arrondissement genomen beslissingen.

5/ Rol van vertegenwoordiging: raadplegende bevoegdheid in de door het Gerechtelijk Wetboek limitatief opgesomde gevallen en vertegenwoordigingsbevoegdheid op alle niveaus van het arrondissement.

De gegevens en de samenstelling van de arrondissementsraden kunnen hier geraadpleegd worden.

Antwerpen
Brussel
Henegouwen
Leuven
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
Verviers-Eupen
Waals-Brabant
West-Vlaanderen

Martine Vergauwen

Drukkerijstraat 14
2000 Antwerpen
T 03 232 84 58
F 03 232 98 62
syndicus@gdwantw.com

Samenstelling van de raad

Marc Van Eesbeeck

Klein Eiland 9
1070 Brussel
T 02 523 12 45
F 02 502 12 45
syndicussyndic@arrobru.net

Samenstelling van de raad

Luc Bertrand

Rue Charles Dupret, 16
6000 Charleroi
T 071 20 17 44(namiddag)
F 071 32 74 50
syndic@hdjhainaut.be

Samenstelling van de raad

Bert Nelissen

Frederik Lintsstraat 133
3000 Leuven
T 016 23 50 57
F 016 22 02 44
bert.nelissen@gdwflex.be

Samenstelling van de raad

Herman-Ivo Goeyens

Demerlaan 23
3740 Bilzen
T 089 50 20 39
F 089 50 20 37
syndicus@limburggdw.be

Samenstelling van de raad

Pascale Demoulin

Rue du Parc, 9
4020 Liège
04/229.78.38
syndic.liege@interventus.be

Samenstelling van de raad

Marcel Mignon

L'Aliénau 22
6800 Recogne
T 061 61 10 60
F 061 61 23 11
info@hdjlux.be/m.mignon@hdjlux.be

Samenstelling van de raad

Benoît Massart

Rue de Sardanson 36
5004 Bouge
T 081 73 11 81
F 081 73 50 68
etude@massarthdj.be

Samenstelling van de raad

Johan Vanquatem

Voordries 22
9050 Gentbrugge
T 09 232 02 88
F 09 230 93 92
syndicus@ovlgdw.be

Samenstelling van de raad

Jean-Louis Raxhon

Rue des Ecoles 1
4800 Verviers
T 087 29 32 40
F 087 29 32 59
jlr@huissier-raxhon.be

Samenstelling van de raad

Olivier Castiaux

Boulevard des Arbalétriers 68
1400 Nijvel
T 067 21 32 22
F 067 21 08 01
etude@olivier-castiaux.be

Samenstelling van de raad

Philippe Matthys

Gistelsesteenweg 418
8200 Brugge
T 050 38 85 23
F 050 38 95 01
syndicusgdwwvl@proximus.be

Samenstelling van de raad

 

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten