Arrondissementen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, telt het Belgische gerechtelijk landschap voortaan 12 arrondissementen.

Binnen elk van deze arrondissementen werd een arrondissementskamer opgericht waarvan alle gerechtsdeurwaarders van dit ambtsgebied lid zijn, evenals de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die erbij zijn aangesloten.

De dagelijkse leiding van elk van deze kamers is in handen van een raad onder de controle van de algemene vergadering van de leden. Elke raad oefent op zijn niveau de bevoegdheden uit die in artikel 552 van het Gerechtelijk Wetboek worden gedefinieerd en als volgt omschreven:

1/ Rol van preventie en verzoening: in geval van een geschil dat zich kan voordoen tussen (kandidaat-) gerechtsdeurwaarders van het arrondissement of tussen een buitenstaander en een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.

2/ Disciplinaire rol: in geval van een klacht ingediend door een buitenstaander tegen een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder van het desbetreffende arrondissement. Deze disciplinaire bevoegdheid wordt gedeeld met de Nationale kamer bij wie ook een klacht kan worden ingediend.

3/ Rol van controle: uitgeoefend in samenwerking met de Nationale Kamer voor wat betreft het correct bijhouden van de derdenrekeningen en van de boekhouding, de eenvormige toepassing van de tarifering evenals de naleving van het mechanisme van de plaatsvervanging.

4/ Rol van dagelijkse leiding van de arrondissementskamer: het opstellen van de strafrol, de inning van de jaarlijkse bijdrage, het beheer van de fondsen van de arrondissementskamer, het beheer en de controle van de verkoopzaal en de uitvoering van de door de algemene vergadering van het arrondissement genomen beslissingen.

5/ Rol van vertegenwoordiging: raadplegende bevoegdheid in de door het Gerechtelijk Wetboek limitatief opgesomde gevallen en vertegenwoordigingsbevoegdheid op alle niveaus van het arrondissement.

De gegevens en de samenstelling van de arrondissementsraden kunnen hier geraadpleegd worden.

Antwerpen
Brussel
Henegouwen
Leuven
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
Verviers-Eupen
Waals-Brabant
West-Vlaanderen

Martine Vergauwen

Drukkerijstraat 14
2000 Antwerpen
T 03 232 84 58
F 03 232 98 62
syndicus@gdwantw.com
www.gdwantw.com

Samenstelling van de raad

Hans Van Ham

Klein Eiland 9
1070 Brussel
T 02 523 12 45
F 02 502 12 45
directiedirection@arrobru.net

Samenstelling van de raad

André Mondry

Avenue du Château, 196
7700 Mouscron
T 0497/50.86.94
F 056/84.30.83
syndic@hdjhainaut.be

Samenstelling van de raad

Pierre Fonteyne

Leuvensestraat 52/1
3200 AARSCHOT
T 016- 56.44.76 – 0495/63.04.94
F 016-56.80.94
pierre@fonteyne-gdw.be

Samenstelling van de raad

Herman-Ivo Goeyens

Demerlaan 23
3740 Bilzen
T 089 50 20 39
F 089 50 20 37
syndicus@limburggdw.be

Samenstelling van de raad

Pascale Demoulin

Rue du Parc, 9
4020 Liège
T 04/229.78.30
F 04/254.21.92
syndic.liege@interventus.be

Samenstelling van de raad

Marcel Mignon

L'Aliénau 22
6800 Recogne
T 061 61 10 60
F 061 61 23 11
m.mignon@hdjlux.be

Samenstelling van de raad

Benoît Massart

Rue de Sardanson 36
5004 Bouge
T 081 73 11 81
F 081 73 50 68
etude@massarthdj.be

Samenstelling van de raad

Johan Vanquatem

Voordries 22
9050 Gentbrugge
T 09 232 02 88
F 09 230 93 92
syndicus@ovlgdw.be
www.ovlgdw.be

Samenstelling van de raad

Joffrey Schmitz

Avenue de Spa 43
4800 Verviers
T 087/77.11.28
F 087/77.46.86
joffreyschmitz@yahoo.fr

Samenstelling van de raad

Nicolas Bouchelet

Chaussée de Louvain 58
1300 Wavre
T 010-22.54.73
F /
Bouchelet-Syndic@hdjbw.be

Samenstelling van de raad

Philippe Matthys

Gistelsesteenweg 418
8200 Brugge
T 050 38 85 23
F 050 38 95 01
syndicusgdwwvl@proximus.be

Samenstelling van de raad

 

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten