Westerlo

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van WESTERLO, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2260 Westerlo, Bistplein 13.

 

 

Tel. griffie: 014/ 54 44 18