Wetsvoorstel inzake de uitbreiding van de toegang van gerechtsdeurwaarders tot de Kruispuntbank.

Op 27 februari 2019 hebben de politieke partijen MR, CD&V, Open Vld en N-VA een wetsvoorstel ingediend: “wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende de oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen".

Dit voorstel heeft onder meer tot doel de toegang tot DIV voor gerechtsdeurwaarders te verruimen. Vandaag hebben gerechtsdeurwaarders enkel toegang tot DIV in het kader van  bewarend en/of uitvoerend beslag. Door het voorstel zouden gerechtsdeurwaarders toegang krijgen tot de Kruispuntbank bij het vervullen van hun opdrachten.

Aandachtspunten in dit wetsvoorstel:

  • M.b.t. de gegevensuitwisseling wordt de  Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarder aangesteld als ‘trusted third party’
  • Gerechtsdeurwaarders krijgen zo een adequaat beeld van de (in-)solvabiliteit van de betrokken persoon. Op deze manier kunnen nutteloze beslagkosten en zinloze revindicatieprocedures vermeden worden.

Het voorstel zal naar verwachting op woensdag 20 maart 2019 worden besproken in de Commissie voor de Infrastructuur, Verkeer en de Overheidsbedrijven

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten