Wetteren

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van WETTEREN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, administratief centrum, te 9230 Wetteren, Gentsesteenweg 90.

Tel. griffie: 09/369.07.84