Willebroek

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van WILLEBROEK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2830 Willebroek, Kloosterstraat 18.

 

 

Tel. griffie: 03/ 886 85 56