Zandhoven

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VREDERECHTER van ZANDHOVEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2240 Zandhoven, Amelbergastraat 13.

 

 

Tel. griffie: 03/ 484 32 85