Zaventem

Vakantiezittingen: 15/7/2021 en 19/08/2021

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van Zaventem, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 510.

 

Tel. griffie: 02/720.31.15