Zelzate

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ZELZATE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, administratief centrum, eerste verdieping, te 9060 Zelzate, Suikerkaai 10.

Tel. griffie: 09/345.72.32