Zoals in kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen, afdeling ANTWERPEN, zetelende zoals in kortgeding, zaal C003, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/7.

 

 

Tel. griffie: 03/257.85.47