Informatie rechtsmiddelen

U ontvangt een uitspraak van een rechter of een andere uitvoerbare titel zoals een dwangbevel, en u bent het daar niet mee eens?

U heeft dan in veel gevallen nog de mogelijkheid om de zaak opnieuw door een rechter te laten bekijken en beoordelen. U kan dit doen door een zogenaamd rechtsmiddel in te stellen.

Er bestaan gewone en buitengewone rechtsmiddelen. Op welk soort rechtsmiddel u beroep kan doen, hangt af van een reeks factoren.

Om een goed begrip te krijgen van de mogelijkheden die u heeft, volgt hierna een toelichting bij de bestaande rechtsmiddelen.

 1. GEWONE RECHTSMIDDELEN
 • Verzet

BURGERLIJKE en HANDELSZAKEN

 • Wanneer is verzet mogelijk?

U kan verzet instellen tegen een vonnis wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u bent zelf procespartij bij de zaak: u dient in de procedure te zijn betrokken. U moet door de eerste uitspraak op een bepaald punt in het ongelijk te zijn gesteld, of enig nadeel ondervinden door de uitspraak. Indien dit niet geval is, beschikt u niet over het vereiste belang. Zo kan u, bijvoorbeeld, geen verzet aantekenen als u het niet eens bent met de motivering van de rechter, maar wel in het gelijk werd gesteld.
 • de eerste beslissing werd bij verstek gewezen. Dit betekent dat een partij niet aanwezig was, noch vertegenwoordigd werd door een advocaat of een andere bevoegde persoon toen de zaak behandeld werd voor de vorige rechter. Wanneer dit wel het geval is, wordt de uitspraak geacht op tegenspraak te zijn gewezen.
 • de zaak werd in laatste aanleg gewezen. Dit betekent dat het niet langer mogelijk is hoger beroep in te stellen in de zaak. Kan u wel nog hoger beroep aantekenen (link hoger beroep/zie verder), dan is er geen verzet mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld geen verzet mogelijk:
  • tegen beslissingen van de vrederechter of politierechtbank in zaken die gaan over meer dan 2000 euro;
  • tegen beslissingen van de rechtbank van eerste aanleg of ondernemingsrechtbank voor zaken die gaan over meer dan 2500 euro;
  • tegen verstekvonnissen die gaan over niet in geld waardeerbare vorderingen; tegen verstekvonnissen van de arbeidsgerechten.

Er bestaan een aantal uitzonderingen op het recht om verzet in te stellen, maar deze komen relatief weinig voor. Een overzicht van deze uitzonderingen vindt u hier.

 • Wie behandelt het verzet?

Het is de rechter die de eerste uitspraak (bij verstek) gewezen heeft, die de zaak opnieuw zal behandelen. Het verzet dient dan ook altijd voor deze rechter te worden ingesteld.

 • Wat is de termijn om verzet in te stellen?

Verzet kan ingesteld worden vanaf de dag van de uitspraak.

Lees meer...