Beslagrechter

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de BESLAGRECHTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, zetelende zoals in kortgeding, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.

 

Tel. griffie: 055/33.16.11