Nieuws

Een herhaalde oproep voor doorgedreven vroegdetectie van problematische schuldensituaties en kostenefficiënte procedures

Terug naar overzicht
03/05/2021 • 12:00
Terug naar overzicht

De NKGB heeft kennisgenomen van het pleidooi van vrederechter Vrancken als woordvoerder van het KVVP om komaf te maken met oplopende schuldinvorderingskosten. We zijn hiermee 100% akkoord, maar de oplossing ligt niet in een private betalende dienstverlening die pas opgestart kan worden nadat de schulden zijn geëxplodeerd. Bovendien biedt het geen zekerheid op een structurele oplossing en vormt het evenmin een garantie op het vermijden van verdere schuldenopbouw. Dat beweging.net MyTrustO steunt en promoot begrijpen we volkomen, zeker als men weet dat een aantal mensen actief binnen beweging.net ook bestuurder zijn bij MyTrustO. Het is evenwel onlogisch vanuit het standpunt van mensen met schulden, die een instapkost en een abonnementsbijdrage kunnen missen als kiespijn.

De oplossing ligt wél in een doorgedreven vroegdetectie, een aangepaste wet minnelijke invordering en een goedkopere administratieve invorderingsprocedure met een solide consumentenbescherming.

De NKGB heeft op elk van deze punten herhaaldelijk adviezen gegeven en concrete projecten uitgewerkt. We steken dus met veel enthousiasme de hand uit naar de vrederechters, de politici en andere betrokkenen in het schuldendebat.

Wat vroegdetectie betreft, zijn de OCMW’s het meest geschikt om mensen met ernstige financiële problemen naar een gepast traject te begeleiden, bijvoorbeeld een afbetalingsplan, schuldenbemiddeling of de wettelijk omkaderde collectieve schuldenregeling onder toezicht van een advocaat. In dat kader heeft de NKGB overigens een nationaal communicatieplatform gerealiseerd dat we kosteloos ter beschikking zullen stellen aan gerechtsdeurwaarders en OCMW’s, en waarlangs zij proactief en structureel informatie kunnen delen over problematische schuldensituaties. Door deze structurele communicatie kunnen deze situaties sneller worden herkend en kan er bijgevolg makkelijker een overzicht van de totale schuldenlast worden opgemaakt, op basis waarvan de betrokkene naar het meest gepaste schuldafbouw-traject kan worden georiënteerd zonder enige bijkomende kosten of toeslagen.

Daarnaast pleiten we ook voor een volledige hervorming van de wetgeving inzake de minnelijke invordering. De huidige wetgeving is immers ontoereikend, omdat ze ruimte laat voor het aanrekenen van kosten via de algemene voorwaarden (de ‘kleine lettertjes’) die de consument meestal niet leest maar die voor onaangename gevolgen kan zorgen. Wij steunen een streng wettelijk plafond van contractuele kosten voor inning, strafbedingen en intresten.

Tot slot zou het een evidentie moeten zijn dat er voor kleine niet-betwiste schuldvorderingen geen logge en dure tegensprekelijke procedure wordt opgestart. Al sinds 2016 zijn we vragende partij voor een transparant, eenvoudig en kostenefficiënt alternatief waarbij de consumentenbescherming verder gaat dan vandaag het geval is. Op die manier zullen reeds financieel kwetsbare mensen niet voor de rechtbank moeten verschijnen.

Concluderend mag het duidelijk zijn dat de NKGB elk initiatief steunt dat mensen helpt om uit de schulden te geraken of vermijdt dat ze in een schuldenspiraal terechtkomen. Dat beweging.net MyTrustO steunt en promoot begrijpen we volkomen, zeker als men weet dat een aantal mensen actief binnen beweging.net ook bestuurder zijn bij MyTrustO. Het is evenwel onlogisch vanuit het standpunt van mensen met schulden, die een instapkost en een abonnementsbijdrage kunnen missen als kiespijn.

Concluderend mag het duidelijk zijn dat de NKGB elk initiatief steunt dat mensen helpt om uit de schulden te geraken of vermijdt dat ze in een schuldenspiraal terechtkomen. Dat beweging.net MyTrustO steunt en promoot begrijpen we volkomen, zeker als men weet dat een aantal mensen actief binnen beweging.net ook bestuurder zijn bij MyTrustO. Het is evenwel onlogisch vanuit het standpunt van mensen met schulden, die een instapkost en een abonnementsbijdrage kunnen missen als kiespijn.

U kan het krantenartikel uit Het Laatste Nieuws van 03/05/2021 hier lezen.