Nieuws

GDPR

Terug naar overzicht
01/12/2022 • 12:00
Terug naar overzicht

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) is een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid.

Ze staat ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0240.748.753 en haar maatschappelijke zetel bevindt zich te Henri Jasparlaan 93, 1060 Sint-Gillis.

Haar taken zijn vastgelegd in artikel 555/1 van het Gerechtelijk Wetboek en behelzen met name:

  1. het vaststellen van de algemene beroepsregels;
  2. het onderzoeken van klachten die bij haar worden neergelegd;
  3. het opstellen, beheren van en toezicht houden over bepaalde registers en dossiers; 
  4. enz.

Ze is daarenboven de beheerder van “Auctionline”, een beveiligd nationaal platform voor openbare gerechtelijke verkopen van roerende goederen langs elektronische weg. 

Voor meer info, contacteer ons via e-mail op info@nkgb-cnhb.be of via telefoon op 02/553.98.00.

Tot slot kan ons privacybeleid hier worden bekeken.