Nieuws

Prijzenobservatorium - persreactie

Terug naar overzicht
18/06/2021 • 12:00
Terug naar overzicht

De aankondiging van het Prijzenobservatorium om, in navolging van het notaristarief, ook het tarief van de gerechtsdeurwaarders door te lichten, komt niet als een verrassing. We bieden dan ook onze volledige medewerking aan. Vooral omdat we zelf in ons memorandum voor de federale verkiezingen van 2019 een grondige hervorming van ons verouderd gerechtelijk tarief als prioriteit naar voren hebben geschoven. Ter voorbereiding daarvan hebben we een extern consultancy bureau (Pwc) een doorlichting laten uitvoeren van de huidige kostprijs van de akten en van de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder in de dagelijkse praktijk. Op basis hiervan wordt, in samenwerking met onze voogdijminister Vincent Van Quickenborne, een transparant en kostenefficiënt voorstel uitgewerkt dat rekening houdt met de noodzakelijke digitale investeringen, het toegenomen takenpakket inclusief onze sterk gegroeide bemiddelingsrol en de zware fiscale lasten op de akten. Lees hier onze volledige persreactie.