Mandaat voor het toestemmen tot betekeningen op elektronische wijze

Met deze overeenkomst geeft een organisatie een mandaat aan één van haar medewerkers om in zijn/haar naam voor de organisatie in kwestie toe te stemmen tot een verzoek tot betekening op elektronische wijze, zoals bedoeld in artikel 32quater/1 van het gerechtelijk wetboek.

Het mandaat zal ingaan op de werkdag volgend op de ontvangst ervan. Beëindiging of wijziging van dit mandaat is mogelijk door dit te melden aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders via helpdesk@nkcn-cia.be. De beëindiging of wijziging zal van kracht zal zijn op de werkdag volgend op de ontvangst ervan.

Organisatie/onderneming
adres van elektronische woonstkeuze, waarop de organisatie de verzoeken tot betekening op elektronische wijze zal ontvangen
Adres
Vertegenwoordiger van de organisatie/onderneming (lastgever)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Medewerkers (lasthebbers)
Medewerker 1
Medewerker 2
Medewerker 3
Medewerker 4
Medewerker 5
Overeenkomst
De lastgever belast de lasthebber met het al dan niet toestemmen tot een verzoek tot betekening op elektronische wijze.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten