Taken

SAM-TES is het aanspreekpunt voor de ruim 1.100 personen tellende beroepsgroep en garandeert hen een optimale ondersteuning en dienstverlening. Daarbij wordt sterk ingezet op digitale justitie door de ontwikkeling van IT-toepassingen. Evidente partners hierbij zijn de federale overheidsdiensten justitie en financiën, evenals verschillende beroepsgroepen en overheidsinstellingen.

SAM-TES is de spreekbuis voor alle gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs bij beleidsmakers, andere vrije beroepen en sociaaleconomische organisaties. SAM-TES is de motor achter de profilering van het beroep en brengt de sociale en bemiddelende rol van gerechtsdeurwaarders onder de aandacht via verschillende communicatiekanalen en de media. Daarnaast is SAM-TES verantwoordelijk voor de uitbouw van een aantrekkelijk opleidingsaanbod zodat elke gerechtsdeurwaarder, kandidaat en stagiair de kans krijgt om zich permanent bij te scholen.

Juridische dienst

 • Opvolgen van wetgevende initiatieven, relevant voor gerechtsdeurwaarders.
 • Adviseren van het beleid bij de opmaak van nieuwe wetgeving of hen wijzen op lacunes en mogelijke verbeteringen in bestaande wetten.
 • Juridisch en administratief ondersteunen van de benoemingscommissies.

IT-dienst

 • Continue opvolging en verdere ontwikkeling van het CBB, het Centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden (CROS), het centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders (CREA), de elektronische betekening, het communicatieplatform, …
 • Uitrol en uitbouw nieuwe IT-toepassingen.
 • Implementeren van directe toegang tot relevante databanken, zoals het centraal register van huwelijksovereenkomsten, KSZ, EAPO, DIV, kadaster, SIDIS, …

Communicatiedienst

 • Interne en externe communicatie, zowel proactief als reactief.
 • Profilering van het beroep via verschillende communicatiekanalen en de media.
 • Perscontacten.

Dienst permanente vorming

 • Aanbieden van een kwaliteitsvol en op maat gesneden opleidingsaanbod.
 • Administratief ondersteunen van de erkenningscommissie.
 • Beheren van het digitaal platform PE-Online (registratie puntenaantal).