Nieuws

De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste schulden (IOS): balans en perspectieven

Terug naar overzicht
13/07/2021 • 12:00
Terug naar overzicht

Sinds juli 2016 kunnen ondernemers gebruik maken van de procedure tot invordering van onbetwiste schulden in B2B-relaties (business-to-business) om hun onbetaalde facturen te innen zonder de tussenkomst van de rechtbank. U kan hier een samenvatting lezen van het artikel dat ons kenniscentrum redigeerde en dat aan Vlaamse zijde werd gepubliceerd in het TIBR en aan Franstalige zijde in Ius & Actores. In het artikel schetst SAM-TES de context waarbinnen de IOS-procedure tot stand kwam en gaan we dieper in op het verloop van deze administratieve procedure. Vervolgens formuleren we 10 vaststellingen op basis van een analyse van de eerste 100.000 dossiers en de debatten gevoerd in de rechtsleer en de rechtspraak. Tot slot komen ook enkele verbeterpunten en de vraag of een uitbreiding naar consumentenzaken al dan niet wenselijk is aan bod.

Gerelateerd nieuws