Arrondissementen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, telt het Belgische gerechtelijk landschap voortaan 12 arrondissementen.

Binnen elk van deze arrondissementen werd een arrondissementskamer opgericht waarvan alle gerechtsdeurwaarders van dit ambtsgebied lid zijn, evenals de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die erbij zijn aangesloten.

De dagelijkse leiding van elk van deze kamers is in handen van een raad onder de controle van de algemene vergadering van de leden. Elke raad oefent op zijn niveau de bevoegdheden uit die in artikel 552 van het Gerechtelijk Wetboek worden gedefinieerd en als volgt omschreven:

  1. Rol van preventie en verzoening: in geval van een geschil dat zich kan voordoen tussen (kandidaat-) gerechtsdeurwaarders van het arrondissement of tussen een buitenstaander en een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.
  2. Disciplinaire rol: in geval van een klacht ingediend door een buitenstaander tegen een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder van het desbetreffende arrondissement. Deze disciplinaire bevoegdheid wordt gedeeld met de Nationale kamer bij wie ook een klacht kan worden ingediend.
  3. Rol van controle: uitgeoefend in samenwerking met de Nationale Kamer voor wat betreft het correct bijhouden van de derdenrekeningen en van de boekhouding, de eenvormige toepassing van de tarifering evenals de naleving van het mechanisme van de plaatsvervanging.
  4. Rol van dagelijkse leiding van de arrondissementskamer: het opstellen van de strafrol, de inning van de jaarlijkse bijdrage, het beheer van de fondsen van de arrondissementskamer, het beheer en de controle van de verkoopzaal en de uitvoering van de door de algemene vergadering van het arrondissement genomen beslissingen.
  5. Rol van vertegenwoordiging: raadplegende bevoegdheid in de door het Gerechtelijk Wetboek limitatief opgesomde gevallen en vertegenwoordigingsbevoegdheid op alle niveaus van het arrondissement.

De gegevens en de samenstelling van de arrondissementsraden kunnen hieronder geraadpleegd worden.

Peter De Neef

Drukkerijstraat 14
2000 Antwerpen
T 03/232.84.58
F 03/232.98.62
syndicus@gdwantw.be
www.gdwantw.com

Samenstelling van de raad

Laurent Tonnus
Laurent Tonnus

Avenue Fernand Charlot 10/rdz
1370 Jodoigne
T 010/24.46.14
F 010/88.11.25

syndic@arrondissementbrabant-wallon.be

Samenstelling van de raad

Marc Van Eesbeeck

Klein Eiland 9
1070 Brussel
T 02/523.12.45
F 02/502.12.45
directiedirection@arrobru.net

Samenstelling van de raad

François Dubois

Chaussée de Maubeuge 381/01
7022 Mons
T 065/59.59.41
F 065/62.02.18
syndic@hdjhainaut.be

Samenstelling van de raad

Francis Davidts

Engels Plein 35/0107
3000 Leuven
T 016/23.80.70
F 016/20.76.18
syndicus@gdwleuven.be

Samenstelling van de raad

Bernard Bontemps
Bernard Bontemps

Rue du Parc 9
4020 Liège
T 04/267.09.00
F 04/254.21.92
syndic@chliege.be

Samenstelling van de raad

Dieter Dias

Henisstraat 25
3700 Tongeren
T 012/37.37.37
F 012/39.21.61
syndicus@limburggdw.be

Samenstelling van de raad

Bernard Melotte

Rue Neuve 3
6900 Marche-en-Famenne
T 084/22.00.48
syndic-luxembourg@luxolex.be

Samenstelling van de raad

Guy Moré

Chaussée de Louvain 410
5004 Bouge
T 081/42.02.00
F 081/42.02.01
syndic@arrondissementnamur.be

Samenstelling van de raad

Patrick Dumortier
Patrick Dumortier

Merestraat 131
9300 Aalst
T 053/78.60.73
F 053/78.97.78
syndicus@ovlgdw.be
www.ovlgdw.be

Samenstelling van de raad

Christophe Massillon

Rue du Centre 63 
4800 Verviers
T 087/22.07.69
F 087/22.11.80
christophe.massillon@etude-massillon.be

Samenstelling van de raad

Barbara Strobbe
Barbara Strobbe

Kortemarkstraat 9/ V001
8820 TORHOUT

T 050/39.57.31
F 050/21.66.64

syndicus@arrowest.be 

Samenstelling van de raad