Arrondissementen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, telt het Belgische gerechtelijk landschap voortaan 12 arrondissementen.

Binnen elk van deze arrondissementen werd een arrondissementskamer opgericht waarvan alle gerechtsdeurwaarders van dit ambtsgebied lid zijn, evenals de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die erbij zijn aangesloten.

De dagelijkse leiding van elk van deze kamers is in handen van een raad onder de controle van de algemene vergadering van de leden. Elke raad oefent op zijn niveau de bevoegdheden uit die in artikel 552 van het Gerechtelijk Wetboek worden gedefinieerd en als volgt omschreven:

  1. Rol van preventie en verzoening: in geval van een geschil dat zich kan voordoen tussen (kandidaat-) gerechtsdeurwaarders van het arrondissement of tussen een buitenstaander en een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.
  2. Disciplinaire rol: in geval van een klacht ingediend door een buitenstaander tegen een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder van het desbetreffende arrondissement. Deze disciplinaire bevoegdheid wordt gedeeld met de Nationale kamer bij wie ook een klacht kan worden ingediend.
  3. Rol van controle: uitgeoefend in samenwerking met de Nationale Kamer voor wat betreft het correct bijhouden van de derdenrekeningen en van de boekhouding, de eenvormige toepassing van de tarifering evenals de naleving van het mechanisme van de plaatsvervanging.
  4. Rol van dagelijkse leiding van de arrondissementskamer: het opstellen van de strafrol, de inning van de jaarlijkse bijdrage, het beheer van de fondsen van de arrondissementskamer, het beheer en de controle van de verkoopzaal en de uitvoering van de door de algemene vergadering van het arrondissement genomen beslissingen.
  5. Rol van vertegenwoordiging: raadplegende bevoegdheid in de door het Gerechtelijk Wetboek limitatief opgesomde gevallen en vertegenwoordigingsbevoegdheid op alle niveaus van het arrondissement.

De gegevens en de samenstelling van de arrondissementsraden kunnen hieronder geraadpleegd worden.

Martine Vergauwen
Martine Vergauwen

Drukkerijstraat 14
2000 Antwerpen
T 03/232.84.58
F 03/232.98.62
syndicus@gdwantw.be
www.gdwantw.com

Samenstelling van de raad

Laurent Tonnus
Laurent Tonnus

Avenue Fernand Charlot 10/rdz
1370 Jodoigne
T 010/24.46.14

syndic@arrondissementbrabant-wallon.be

Samenstelling van de raad

Patrick Jespers
Patrick Jespers

Klein Eiland 9
1070 Brussel
T 02/523.12.45
F 02/502.12.45
directiedirection@arrobru.net

Samenstelling van de raad

Alain Niedworak
Alain Niedworak

Place Froissart 29 RC/G
6460 Chimay
T 0495/28.02.62
syndic@hdjhainaut.be

Samenstelling van de raad

Bert Nelissen

Wijgmaalsesteenweg 46
3012 Leuven
T 016/23.50.57
bert.nelissen@gdwflex.be

Samenstelling van de raad

Bernard Bontemps
Bernard Bontemps

Rue de la Lèche 58
4020 Liège
T 04/341.05.86
info@chliege.be

Samenstelling van de raad

Bert Vermeulen

Grote Breemstraat 17/A
3500 Hasselt
T 012/37.37.37
F 012/39.21.61
syndicus@limburggdw.be

Samenstelling van de raad

Bernard Melotte
Bernard Melotte

Rue Neuve 3
6900 Marche-en-Famenne
T 084/22.00.48
syndic-luxembourg@luxolex.be

Samenstelling van de raad

Benoit Massart
Benoit Massart

Rue de Sardanson 36
5004 Bouge
T 081/73.11.81
syndic@arrondissementnamur.be

Samenstelling van de raad

Patrick Dumortier
Patrick Dumortier

Merestraat 131
9300 Aalst
T 053/78.60.73
F 053/78.97.78
syndicus@ovlgdw.be
www.ovlgdw.be

Samenstelling van de raad

Antoine Delfosse
Antoine Delfosse

Rue du Centre 63
4800 Verviers
T 080/40.30.44
syndic@verviers-eupen.be 

Samenstelling van de raad

Maarten Honore

Cartonstraat 8
8900 Ieper

T 057/20.83.11

syndicus@arrowest.be

Samenstelling van de raad