Niet voor beslag vatbare bedragen

Indexering van de niet voor beslag vatbare bedragen

Hieronder vindt u het percentage van uw inkomen dat niet in beslag genomen kan worden. Opgelet, bij een beslag omwille van achterstallige alimentatiegelden kan uw inkomen wel volledig in beslag genomen worden.

A. Inkomen uit arbeid                                                                                              

Maandelijks inkomen (in EUR) Voor beslag vatbare gedeelte
Van 0 tot 1.341 0 %
Van 1.341,01 tot 1.440 20 %
Van 1.440,01 tot 1.589 30 %
Van 1.589,01 tot 1.738 40 %
Boven 1.738 100 %

B. Vervangingsinkomen

Maandelijks inkomen (in EUR) Voor beslag vatbare gedeelte
Van 0 tot 1.341 0 %
Van 1.341,01 tot 1.440 20 %
Van 1.440,01 tot 1.738 40 %
Boven 1.738 100 %

Het beslagbaar bedrag moet verminderd worden met 83 EUR per kind ten laste.

Een kind is niet "ten laste" als het binnen 12 maanden voor de aangifte, als hem of haar netto bestaansmiddelen ter beschikking stonden die hoger zijn dan de volgende bedragen:

  • 3.797 EUR indien de ouder-titularis van inbeslaggenomen of overgedragen goederen samenwonend is;
  • 5.485 EUR indien de ouder-titularis van inbeslaggenomen of overgedragen goederen alleenstaand is;
  • 6.954 EUR indien het kind het statuut van gehandicapte heeft.