Organen

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is samengesteld uit twee statutaire organen: het directiecomité en de algemene vergadering. Deze twee organen oefenen de verschillende opdrachten, opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek, uit volgens een wettelijk gedefinieerde verdeelsleutel (cfr. Artikel 555/1, in fine van het Gerechtelijk Wetboek).

Het directiecomité is samengesteld uit 9 door de algemene vergadering verkozen leden. Haar hoofdopdracht is tweeledig: de officiële vertegenwoordiging van de Nationale Kamer en de uitoefening van de dagelijkse leiding.

De algemene vergadering is samengesteld uit een vastgelegd aantal afgevaardigden uit de 12 gerechtelijke arrondissementen van het koninkrijk. Dit orgaan vervult de rol van een parlement binnen het beroep.

Marc Brackeva
Marc Brackeva
Voorzitter
Yves Eyskens
Yves Eyskens
Ondervoorzitter
Laurent Tonnus
Laurent Tonnus
Ondervoorzitter
Vincent Vermeire
Vincent Vermeire
Verslaggever
Pierre Fonteyne
Pierre Fonteyne
Penningmeester
Pascal Lombardi
Pascal Lombardi
Secretaris
Kris Slabbaert
Kris Slabbaert
Adjunct-verslaggever
Valérie Oger
Valérie Oger
Adjunct-penningmeester
Hervé Welter
Hervé Welter
Adjunct-secretaris