Organen

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is samengesteld uit twee statutaire organen: het directiecomité en de algemene vergadering. Deze twee organen oefenen de verschillende opdrachten, opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek, uit volgens een wettelijk gedefinieerde verdeelsleutel (cfr. Artikel 555/1, in fine van het Gerechtelijk Wetboek).

Het directiecomité is samengesteld uit 10 door de algemene vergadering verkozen leden. Haar hoofdopdracht is tweeledig: de officiële vertegenwoordiging van de Nationale Kamer en de uitoefening van de dagelijkse leiding. 

De algemene vergadering is samengesteld uit een vastgelegd aantal afgevaardigden uit de 12 gerechtelijke arrondissementen van het Koninkrijk. Dit orgaan vervult de rol van een parlement binnen het beroep.

Jan De Meuter
Nederlandstalige voorzitter
Quentin Debray
Quentin Debray
Franstalige voorzitter
Yves Eyskens
Yves Eyskens
Ondervoorzitter NL
iy
Luc Chabot
Ondervoorzitter FR
Dominique Vausort
Dominique Vausort
Verslaggever FR
Kris Slabbaert
Kris Slabbaert
Verslaggever NL
Laurent Tonnus
Laurent Tonnus
Penningmeester FR
Paul Cheneau
Paul Cheneau
Penningmeester NL
Pascal Bodart
Pascal Bodart
Secretaris FR
Sandra Callewaert
Sandra Callewaert
Secretaris NL