Organen

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is samengesteld uit twee statutaire organen: het directiecomité en de algemene vergadering. Deze twee organen oefenen de verschillende opdrachten, opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek, uit volgens een wettelijk gedefinieerde verdeelsleutel (cfr. Artikel 555/1, in fine van het Gerechtelijk Wetboek).

Het directiecomité is samengesteld uit 9 door de algemene vergadering verkozen leden. Haar hoofdopdracht is tweeledig: de officiële vertegenwoordiging van de Nationale Kamer en de uitoefening van de dagelijkse leiding.

De algemene vergadering is samengesteld uit een vastgelegd aantal afgevaardigden uit de 12 gerechtelijke arrondissementen van het Koninkrijk. Dit orgaan vervult de rol van een parlement binnen het beroep.

Quentin Debray
Quentin Debray
Voorzitter
Fernande Crabbé
Fernande Crabbe
Ondervoorzitter NL
Dominique Vausort
Dominique Vausort
Ondervoorzitter FR
Ivo Goeyens
Ivo Goeyens
Verslaggever
Annick Bloquiaux
Annick Bloquiaux
Penningmeester
Philippe Bourdeaud'hui
Philippe Bourdeaud'hui
Secretaris
Pascal Bodart
Pascal Bodart
Adjunct-verslaggever
Paul Cheneau
Paul Cheneau
Adjunct-penningmeester
geoffrey Guillaume
Geoffrey Guillaume
Adjunct-secretaris