Nieuws

Advies i.v.m. wetsvoorstel nr. 2502

Terug naar overzicht
26/04/2022 • 12:00
Terug naar overzicht

Vandaag werd in de Commissie voor Justitie het wetsvoorstel besproken dat de referentiebudgetten (CEBUD) naar voren schuift voor de berekening van het niet-beslagbare maandinkomen in het kader van de collectieve schuldenregeling (CSR). Naast onder andere avocats.be,  het College van de hoven en rechtbanken en de Fédération des CPAS de Wallonie, werd ook de NKGB uitgenodigd om hierover advies te verlenen. Voorzitter Quentin Debray: “"Uiteraard steunen wij de lovenswaardige doelstelling dat kwetsbare mensen in menswaardige omstandigheden moeten kunnen leven.  Maar we zien ook dat er vandaag te weinig instrumenten voorhanden zijn om overmatige schulden reeds in een vroeg stadium te kunnen voorkomen door de risico's op schulden te detecteren en oplossingen op maat aan te bieden.  Dat zou nochtans de goede manier zijn om een CSR te vermijden, aldus haar voorzitter Quentin Debray. U kan hier ons volledig advies lezen.