Nieuws

Hervorming van de minnelijke invordering

Terug naar overzicht
31/10/2022 • 12:00
Terug naar overzicht

Eindelijk witte rook van de federale regering over de hervorming van de minnelijke invordering! Wij zien alvast een aantal sterke principes in de nieuwe regeling, ten bate van de consument - naast een versterkte rechtszekerheid - als voor de gerechtsdeurwaarders. De kosten die een schuldeiser aan de consument mag aanrekenen voor onbetaalde facturen worden definitief geplafonneerd. Daarnaast is het een goede zaak dat de eerdere achterpoortjes in de algemene voorwaarden in de contracten tussen consumenten en bedrijven aan banden worden gelegd. Specifiek gaat het over de interesten en schadebedingen voor rekening van de consument. Hierop hebben gerechtsdeurwaarders voor alle duidelijkheid geen enkele impact, hoewel zij voor de consument erg onaangename financiële gevolgen konden hebben. 

Quentin Debray: “Vanuit onze beroepsgroep bedanken wij de federale regering voor deze grote en moedige stap voorwaarts. Tegelijk benadruk ik dat we zonder voorbehoud instemmen met de controle van de gerechtsdeurwaarder door de FOD Economie. Hierdoor zullen de in deze sector actieve invorderaars objectief met elkaar kunnen worden vergeleken en is het, voor ons, een extra stimulans om het goede voorbeeld te geven.