Gerechtsdeurwaarder/kandidaat/stagiair

U kan hier ook een handleiding met screenshots bekijken en downloaden.

Stap 1: inloggen

Ga naar de https://www.nkcn-cia.be en meld u aan met uw eID-kaart. U komt terecht in ‘mijn dossier’, waar u een overzicht krijgt van uw opleidingscyclus (‘periode’), uw aantal te behalen punten (‘targetnorm’) en uw aantal behaalde punten (‘behaald’). U kan er ook zien of u het aantal te behalen punten al dan niet reeds hebt verzameld (‘status’). Uw puntenkaart kan u raadplegen door op ‘puntenkaart’ te klikken.

Stap 2: nieuwe activiteiten post factum laten erkennen

Er zijn drie vuistregels om nieuwe activiteiten te laten erkennen. 1. Er zijn vijf soorten nieuwe activiteiten: - reeds erkende opleidingen - (nog) niet erkende opleidingen - het doceren van een bepaalde rechtsmaterie of de tussenkomst als spreker tijdens een studiedag - het schrijven van juridische artikelen - het lidmaatschap van comités of commissies 2. Eén algemeen principe = de erkenning van een nieuwe activiteit vraagt u zelf aan door de nieuwe activiteit toe te voegen op uw puntenkaart in PE-Online door te klikken op ‘toevoegen’. 3. Er is één uitzondering op deze regel: voor reeds erkende opleidingen (dit zijn opleidingen die door de externe opleider al werden voorgelegd aan de erkenningscommissie en goedgekeurd), moet deze aanbieder uw aanwezigheid invoeren in PE-Online en wordt het door de erkenningscommissie toegekende puntenaantal automatisch bijgevuld op uw puntenkaart.

Er mogen maximaal twee maanden zijn verstreken tussen de opleiding, lidmaatschap in een commissie of comité, studiedag, cursus of juridische publicatie en de aanvraag.

Stap 3: goed- of afkeuring van een activiteit

Van zodra uw aanvraag voor een (nog) niet erkende opleiding, een lezing, een juridisch artikel of een lidmaatschap van een comité of commissie hebt voorgelegd aan de erkenningscommissie, ontvangt u binnen de vijf dagen nadat de erkenningscommissie een beslissing heeft genomen een e-mail of uw activiteit al dan niet werd goedgekeurd en, in voorkomend geval, het aantal toegekende punten.

Stap 4: inschrijven voor een opleiding

Om u in te schrijven voor een welbepaalde opleiding, dient u zich te wenden tot de externe aanbieder in kwestie. Ook voor de betaling of eventuele annulering dient u zich tot de externe opleider te wenden. Dat geldt ook voor alle vragen betreffende de inhoud en het praktische verloop van een opleiding. Het is dus niet mogelijk om u voor een opleiding in te schrijven via SAM-TES. Voor opleidingen die het kenniscentrum zelf organiseert, kan u zich inschrijven via de website.

Stap 5: aanwezigheidsattest en puntenkaart

Indien u aanwezig was op een erkende opleiding, zal de externe aanbieder binnen de vijf werkdagen nadat de opleiding uw aanwezigheid invoeren in PE-Online, zodat het automatisch op uw elektronische puntenkaart komt. U kan uw puntenkaart bovendien te allen tijde raadplegen via PE-Online. Het is met andere woorden nodig noch wenselijk om papieren aanwezigheidsattesten te bezorgen aan SAM-TES. Voor reeds erkende opleidingen moet u niet zelf de opleidingen toe te voegen op uw puntenkaart, dat wordt automatisch gedaan (zie punt 3)