Auctionline

Auctionline

Hier kan u binnenkort eenvoudig en veilig online bieden op goederen die aangeboden worden op de openbare gerechtelijke verkopen onder toezicht van gerechtsdeurwaarders.

Auctionline is toegankelijk voor iedereen en gebruiksvriendelijk.  U kan meebieden vanachter uw pc, de betaling gebeurt volledig veilig en de veiling zelf staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

Bekijk hier onze presentatievideo en ontdek onze online veilingen op auctionline.be.

Spelregels van de elektronische gerechtelijke openbare verkoop

1. Publicatie

Op het online platform zal een overzicht staan van huidige en komende openbare verkopen. De bekendmaking bevat onder meer 1) de plaats van de verkoop (= platform), 2) de aard van de te koop aangeboden goederen, met een korte beschrijving, 3) de naam van de gerechtsdeurwaarder en diens contactgegevens en 4) de bijzondere verkoopsvoorwaarden, die de gebruikers moeten aanvaarden. Wie dat wenst, krijgt de mogelijkheid om pushberichten over komende verkopen te ontvangen.

Wanneer de gerechtsdeurwaarder beslist om de verkoop volledig op elektronische wijze te organiseren, wordt de dag en het uur van de aanvang van de verkoop, de dag en het uur waarop de verkoop eindigt en de mogelijkheid om deze eindduur te verlengen, vermeld in de bijzondere voorwaarden die door iedere kandidaat-koper aanvaard moeten worden. Naargelang de aard van de openbare verkoop, kan de gerechtsdeurwaarder ook vermelding maken van het startbedrag van de verkoop van de goederen, de modaliteiten aangaande de biedingen en het adres waar en de periode waarin de goederen fysiek kunnen worden bezichtigd.

2. Identificatie en registratie van de kandidaat-koper

Vooraleer te kunnen deelnemen aan een verkoop, moet elke natuurlijke of rechtspersoon zich aanmelden op het platform via een beveiligd identificatiesysteem (eID, Itsme, …) en zich ook akkoord verklaren met de algemene voorwaarden (m.b.t. het platform) en met de bijzondere verkoopsvoorwaarden (opgesteld door de gerechtsdeurwaarder), vóór de deelname aan de verkoop.

3. Start van de verkoop

De gerechtsdeurwaarder kan de verkoop openen via een startbod of door een minimum verhoging te bepalen. 

De verkoop kan volledig of deels op elektronische wijze gebeuren (gecombineerd met veilingzaal). Bij een gecombineerde verkoop zal de gerechtsdeurwaarder de biedingen van een fysiek aanwezige kandidaat-koper ingeven op het platform en de biedingen per goed/lot kunnen raadplegen.

De gerechtsdeurwaarder kan op elk moment beslissen om de verkoop op te schorten of af te sluiten.

4. Einde van de verkoop

Na registratie van het laatste bod wordt de verkoop afgesloten. Bij elk geschil beslist de gerechtsdeurwaarder over de toewijzing.

De kandidaat-koper die het hoogste bod uitbracht, wordt hiervan onmiddellijk (door het platform) op de hoogte gebracht via een elektronisch bericht.

5. Toewijzing van het goed/de goederen:

De eigenlijke toewijzing wordt opgenomen in het proces-verbaal van toewijzing.

6. Betaling

Binnen de aangegeven vervaltermijn betaalt de koper via een elektronisch betaalmiddel.

7. Afhaling

De koper kan het lot afhalen op de plaats zoals werd aangegeven door de gerechtsdeurwaarder tegen bewijs van betaling.

Juridische grondslag

In 2019 wijzigde de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, de artikelen 1516, 1522 en 1526 van het Gerechtelijk Wetboek zodat in beslag genomen roerende goederen ook online kunnen worden verkocht, naast de bestaande traditionele fysieke verkoop.

Het voorontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen krachtens artikelen 1516, 1522 en 1526 van het Gerechtelijk Wetboek regelt de praktische modaliteiten voor de online verkoop van roerende goederen waaronder het beveiligd nationaal platform, opgericht en beheerd door de NKGB, de regels van bekendmaking van de verkoop, het verloop van de biedingen, de toewijzing aan de hoogst biedende en de elektronische betaling.