Nieuws

Gerechtsdeurwaardersverkopen: binnenkort zal iedereen eenvoudig en veilig online kunnen bieden op www.auctionline.be

Terug naar overzicht
22/07/2021 • 12:00
Terug naar overzicht
Auctionline

Anno 2021 zou iedereen online moeten kunnen bieden op goederen aangeboden op de openbare gerechtelijke verkopen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Net voor het parlementair zomerreces voegt de minister van Justitie de daad bij het woord door de modaliteiten van de elektronische verkoop vast te leggen in een ontwerp van koninklijk besluit. Hierdoor zal de NKGB groen licht krijgen om een beveiligd nationaal online platform uit te rollen, waarop alle gerechtsdeurwaarders hun openbare gerechtelijke verkopen digitaal kunnen aanbieden.

Naargelang de aard van de verkoop zal een gerechtsdeurwaarder voortaan kunnen beslissen om de verkoop online te organiseren, fysiek te laten plaatsvinden of een eenzelfde verkoop tegelijk op fysieke en elektronische wijze te houden. Een groter publieksbereik, digitale efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid worden hiermee gekoppeld aan de vertrouwensfunctie van de gerechtsdeurwaarder als openbaar ministerieel ambtenaar. 

Na geslaagde projecten zoals de invoering van de IOS-procedure en de elektronische betekening nemen de minister van Justitie  en de NKGB met de online gerechtelijke verkoop een nieuwe stap in de digitalisering van het beroep van gerechtsdeurwaarder.

Maatschappelijke en economische context

“Openbare gerechtelijke verkopen zijn de laatste stap in een beslagprocedure, die ook mentaal zwaar kunnen wegen op mensen. Door vroeg in de procedure persoonlijk langs te gaan bij de betrokkene, een communicatie op te starten en te bemiddelen tussen de verschillende partijen proberen we een openbare verkoop te vermijden, bijvoorbeeld door een afbetalingsplan. Gelukkig mondt slechts 2 % van de dossiers uit in een openbare verkoop. In dat geval garandeert de gerechtsdeurwaarder een kostenefficiënte verkoop met een maximale opbrengst. Doordat we de goederen voortaan ook online mogen aanbieden, vergroten we het potentieel aan kandidaat-kopers aanzienlijk.”, stelt de voorzitter van de NKGB.  

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: "Gerechtsdeurwaarders vervullen een belangrijke rol. In de eerste plaats om de verschillende partijen te helpen om tot menselijke oplossingen te komen. Nu geven we hen ook de digitale tools om sneller en efficiënter te kunnen werken wanneer men toch tot een openbare gerechtelijke verkoop overgaat. Door online meer potentiële kopers te bereiken, kan er aan hogere prijzen verkocht worden. Dit komt zowel de schuldeisers als de schuldenaars ten goede."

Gezamenlijk persbericht minister van Justitie en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Lees hier het artikel uit De Tijd van 23/7/2021.