Betekeningen op elektronische wijze

Met dit webformulier geeft u uw e-mailadres door, dat kan dienst doen als “adres van elektronische woonstkeuze”, zoals bedoeld in artikel 32quater/1 van het gerechtelijk wetboek. Het betreft een e-mailadres op hetwelk de gerechtsdeurwaarder u zal kunnen bereiken door u een “verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze” te sturen.

Let op:

  1. De betekening wordt pas volledig uitgevoerd op het opgegeven e-mailadres op voorwaarde dat u de e-mail opent en uitdrukkelijk toestemming geeft voor deze betekening, nadat u zich hebt geïdentificeerd (eID), en dit alles binnen 24 uur;
  2. Het is de gerechtsdeurwaarder die beslist over de wijze van betekening (traditioneel of elektronisch), behalve in strafzaken, waar het openbaar ministerie een betekening aan persoon (= traditioneel) kan eisen.

--> Voor meer informatie over deze nieuwe manier van betekenen kunt u terecht op ejustice.be.

Adres
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten