Online verkoop

Naast de fysieke veiling (in de verkoopzaal), werd in 2019 de online gerechtelijke openbare verkoop ingeschreven in het Gerechtelijk Wetboek (art. 1511-1526) als optie, naar keuze van de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder.

De praktische modaliteiten voor de online verkoop van roerende goederen worden in 2021 bepaald in een koninklijk besluit, waarin het beveiligd nationaal platform, opgericht en beheerd door de NKGB, met als doel de organisatie van de verkoop op elektronische wijze wordt omschreven, alsook de regels worden aangegeven betreffende de bekendmaking van de verkoop, het verloop van de biedingen, de toewijzing aan de hoogst biedende en de elektronische betaling.