Nieuws

Oproep tot kandidaten

Terug naar overzicht
25/01/2023 • 12:00
Terug naar overzicht

Op 24 januari 2023, werd in het Belgisch Staatsblad de oproep tot kandidaten gepubliceerd voor deelname aan het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2023. Hier (Wetgeving 310.pdf) leest u het uittreksel, waarin de voorwaarden staan om deel te nemen aan dit examen. Het schriftelijk examen vindt plaats op 11 maart 2023 in Gent en in Namen. We wensen de stagiairs die deelnemen alvast veel succes!

Daarnaast werd vandaag eveneens het koninklijk besluit (Wetgeving 309.pdf) tot vaststelling van het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders dat in 2023 zal worden benoemd, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het aantal (nieuwe) kandidaat-gerechtsdeurwaarders werd voor 2023 vastgelegd op 18 Franstaligen en 27 Nederlandstaligen.