Nieuws

Het jaarverslag 2022 van de Ombudsman

Terug naar overzicht
21/08/2023 • 12:00
Terug naar overzicht

Kerncijfers

  • 441 ontvangen dossiers waarvan 426 ontvankelijk = + 13 % tegenover 2021, mogelijks te verklaren door doorstart/heropstart invorderingsprocedures na COVID-periode + explosie voorschotfacturen energie.
  • 191 dossiers: ongegronde klacht
  • 127 dossiers: geen reactie meer
  • 81 dossiers: regeling via betaling of afbetalingsplan
  • Behandelingsduur per dossier: binnen de maand
  • Meest voorkomend onderwerp: gerechtelijke uitvoeringsfase – beslagprocedure

"Het beroep van gerechtsdeurwaarders gaat gepaard met complexe procedures, vaak moeilijk te begrijpen afrekeningen en een specifiek juridisch jargon. Uiteraard is dat niet evident voor consumenten die hier doorgaans niet mee vertrouwd zijn. Mijn rol van ombudsman is dan ook hoofdzakelijk luisteren, informeren en bemiddelen met het oog op wederzijds begrip en uiteindelijk een oplossing. Het is van groot belang dat mensen gehoord worden en hun verhaal kwijt kunnen."
Arnout De Vidts

Lees het verslag op www.ombudsgdw.be