Niet voor beslag bedragen

Hieronder vindt u het percentage van uw inkomen dat niet in beslag genomen kan worden. Opgelet, bij een beslag omwille van achterstallige alimentatiegelden kan uw inkomen wel volledig in beslag genomen worden.

Inkomen uit arbeid                                                                                              

Tot € 1.316 100% beslagvrij
Van € 1.316,01 – € 1.414 80% beslagvrij
Van € 1.414,01 – € 1.560 70% beslagvrij
Van € 1.560,01 – € 1.706 60% beslagvrij
Boven € 1.706 0% beslagvrij

Het beslagbaar bedrag moet verminderd worden met € 81 per kind ten laste.

Vervangingsinkomen

Tot € 1.316 100% beslagvrij
Van € 1.316,01 – € 1.414 80% beslagvrij
Van € 1.414,01 – € 1.706 60% beslagvrij
Boven € 1.706 0% beslagvrij

Het beslagbaar bedrag moet verminderd worden met € 81 per kind ten laste.