Wat kost de gerechtsdeurwaarder?

1. Ambtelijke taken

Aangezien de gerechtsdeurwaarder voor de ambtelijke taken een wettelijk monopolie heeft, is zijn tussenkomst geregeld volgens een wettelijk tarief.

Dit tarief werd voor burgerlijke en handelszaken vastgelegd bij het koninklijk besluit van 30 november 1976 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor strafzaken is het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 van toepassing. De gerechtsdeurwaarder is er deontologisch toegehouden het volledige tarief, maar ook niet méér dan dit tarief toe te passen.

Het tarief bestaat uit verschillende onderdelen, zoals kosten en rechten. Onderaan elk exploot (de officiële gerechtsdeurwaardersakte die u krijgt) wordt in de marge een opsomming gemaakt van de onderdelen die worden aangerekend. Hiertoe worden afkortingen gebruikt, die u hier kan vinden.

2. Buitengerechtelijke opdrachten

Voor zijn residuaire of buitengerechtelijke bevoegdheden bestaat er geen wettelijk tarief dat de gerechtsdeurwaarder moet toepassen. De vergoedingen voor deze dienstverlening zijn dan ook vrij te bepalen.

3. Pro Deo

Het is mogelijk om voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder rechtsbijstand te verkrijgen, zoals dit bestaat voor de bijstand van een advocaat. Dit is het zogenaamde pro Deosysteem. Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden inzake onvermogendheid kan de rechter een gerechtsdeurwaarder aanstellen die de betekening van de akten dan (gedeeltelijk) kosteloos voldoet.

Wettelijk tarief