Nieuws

Publicatie vacante plaatsen 24 december 2021

Terug naar overzicht
24/12/2021 • 12:00
Terug naar overzicht

Vandaag, 24 december 2021, werden de vacante plaatsen voor gerechtsdeurwaarders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaturen moeten binnen de maand na de publicatie ingediend worden.

Let wel, voor de gerechtelijke arrondissementen Leuven en Luik werd een materiële vergissing begaan.

  • Voor Leuven werd de vacante plaats tweemaal gepubliceerd. Het betreft wel degelijk 1 plaats.
  • Voor Luik ontbreekt een vacante plaats. Er zijn dus 3 vacante plaatsen en niet 2. 

SAM-TES heeft contact opgenomen met de FOD Justitie en er volgt in de komende dagen een erratum.

Samengevat: Kandidaat-gerechtsdeurwaarders kunnen zich kandidaat stellen voor 5 plaatsen in Antwerpen, 1 in Limburg, 3 in Brussel, 1 in Leuven, 2 in Oost-Vlaanderen, 5 in West-Vlaanderen, 3 in Luik, 1 in Namen en 2 in Henegouwen.

Uit voorzorg nodigen wij kandidaten die wensen te postuleren voor één of meerdere vacante plaatsen in het gerechtelijk arrondissement Luik uit om te wachten tot het erratum is gepubliceerd.