Nieuws

Reactie artikel Knack 05/05/2021

Terug naar overzicht
05/05/2021 • 12:00
Terug naar overzicht

U vindt hier onze integrale reactie op het artikel over schuldeninvordering dat vandaag verscheen in Knack. Jammer genoeg nam de journalist slechts een deel van onze reactie over, waarbij het cruciale element werd weggelaten. Namelijk het feit dat de NKGB zelf een communicatieplatform heeft gerealiseerd, dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan gerechtsdeurwaarders en OCMW’s waarlangs ze proactief en structureel overproblematische schuldensituaties informatie kunnen delen zodat mensen snel en efficiënt naar het meest geschikte schuldafbouw-traject worden georiënteerd. In het gros van de gevallen zal dat een afbetaalplan zijn, maar dat kan ook een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling zijn. Kortom, het communicatieplatform grijpt in vooraleer de schulden exploderen waarna het aan de OCMW’s of de schuldbemiddelaars is om hun expertise boven te halen. Als we samen werken, dan vormen we pas echt een front tegen overmatige schuldenlast.